Badanie dojrzałości szkolnej

Rodzice (opiekunowie), którzy chcą, aby ich dziecko zaczęło uczęszczać do pierwszej klasy w roku kalendarzowym, w którym dziecku nie spełnia się jeszcze 7 lat, lub chcą, aby zaczęło uczęszczać do grupy przygotowawczej (zerówki) w roku kalendarzowym, w którym dziecku nie spełnia się jeszcze 6 lat, muszą wykonać badanie dojrzałości szkolnej dziecka.

Badanie dojrzałości szkolnej dziecka jest wykonywane od 1 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia. Osoby, które do 31 marca 2017 r. nie dokonają rejestracji, nie będą przyjmowane na badania.

Poradnia pedagogiczno-psychologiczna rejonu wileńskiego prowadzi elektroniczną rejestrację na badania na stronie internetowej https://ppt.vrsa.lt/brandumovertinimas.

Po pomyślnie dokonanej rejestracji, rodzice otrzymają emailem potwierdzające powiadomienie. Dokładna data badań będzie uzgadniana telefoniczne w kwietniu-maju.

Rodzice (opiekunowie) przybywając na badanie dojrzałości szkolnej dziecka powinni przedstawić następujące dokumenty:

  • prośbę rodziców o badanie dojrzałości (oryginał);
  • kopię zaświadczenia o urodzeniu dziecka;
  • rekomendację pedagoga przedszkolnego, jeśli dziecko kształciło się według programu przedszkolnego. Rekomendacja musi być potwierdzona podpisami pedagoga wychowania przedszkolnego oraz dyrektora placówki (oryginał);
  • rekomendację pedagoga grupy przygotowawczej, przygotowaną dla nauczyciela klas początkowych o wykonanej ocenie osiągnięć dziecka, jeśli dziecko kształciło się według programu grupy przygotowawczej. Rekomendacja musi być potwierdzona podpisami pedagoga grupy przygotowawczej oraz dyrektora placówki (oryginał);
  • wypełniony przez pedagoga wychowania przedszkolnego/grupy przygotowawczej kwestionariusz o stronach mocnych i trudnościach dziecka z podpisem kształcącego pedagoga (oryginał).

Więcej informacji https://ppt.vrsa.lt/bandumo-vertinimas-informacija