„Akademia polskości” – szkolenia dla nauczycieli polskich szkół na Litwie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy współpracy z Macierzą Szkolną i Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną Rejonu Wileńskiego 27-31 października, 19-21 listopada i 10-12 grudnia bieżącego roku organizuje drugą edycje szkoleń „Akademia polskości” dla nauczycieli polskich szkół na Litwie. Szkolenia będą prowadzone w Domu Kultury Polskiej“, ul. Naugarduko g.76, Wilno.

Celem szkoleń jest rozwój nauczycielskich umiejętności wspierania efektywnej nauki, skutecznego działania i angażowania innych do aktywności. Pedagodzy podczas proponowanych szkoleń będą rozwijać kompetencje zawodowe. Wszystkie zajęcia i warsztaty przewidują pracę z konkretnymi sytuacjami, z którymi uczestnicy stykają się w środowisku szkolnym.

Serdecznie zapraszamy na trzy cykle szkoleń: „Aktywizacjaprocesu uczenia – stosowanie ciekawych i atrakcyjnych metod pracy z grupą dzieci i młodzieży”, „Szkoła przyszłości – jak zarządzać zmianami w grupach” (40 godzin dydaktycznych); „Metodyka pracy z uczniem zdolnym” (20 godzin dydaktycznych); „Cykl szkoleń rozwijających kompetencje interpersonalne” (20 godzin dydaktycznych).

Pierwszą część szkoleń będzie prowadził Zdzisław Hofman trener kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, trener i superwizor Stowarzyszenia KLANZA z Lublina. W programie: grupowe uczenie się, twórczość w pracy nauczyciela; procesy grupowe a rozwój i edukacja; jak uczy się nasz mózg?; czym jest innowacyjność w edukacji; praca w „kulturze audytu”; jak przechodzić bezpiecznie przez zmiany?; nauczyciel przyszłości – najcenniejsze kompetencje.

Następną część poprowadzi Agnieszka Jankowska – trener biznesu, autorka i realizatorka programu rozwijającego twórczy potencjał uczniów „Akademia Twórczości“, członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. W programie:przygotowanie nauczycieli do skutecznego wspierania ucznia zdolnego poprzez poszerzenie wiedzy dotyczącej współczesnego rozumienia zdolności, rozpoznawania uzdolnień u uczniów i projektowania indywidualnej ścieżki rozwoju w warunkach szkoły masowej; poznanie metod i technik pracy oraz skutecznych sposobów motywowania w edukacji ucznia zdolnego, by możliwie najpełniej rozwijać jego potencjał.

Trzecią część szkoleń będzie prowadził Roman Juchniewicz – absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rejonu Wileńskiego. W programie: „Komunikacja interpersonalna w nauczaniu i wychowaniu” – uczestnicy poznają sposoby efektywnej komunikacji werbalnej oraz dowiedzą się o ogromnym znaczeniu komunikacji niewerbalnej w skutecznym przekazywaniu wiedzy uczniom. „Zarządzanie konfliktami w szkole” – uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę pozwalającą na zdiagnozowanie przyczyn konfliktów oraz ich zrozumienie, nauczą się skutecznych technik rozwiązywania konfliktów. „Efektywne radzenie ze stresem w zawodzie nauczyciela”– szkolenie pozwala na przyjrzenie się własnym predyspozycjom, osobowości, mocnym i słabym stronom. Uczestnicy poznają różnego rodzaju techniki relaksacyjne pozwalające na szybkie zregenerowanie się po  stresujących sytuacjach i spotkaniach.

Szkolenia odbędą się w formie warsztatów, podczas których będzie przekazywana informacja teoretyczna, odbędą się zajęcia praktyczne, analiza materiału, praca indywidualna, w grupach, testy oraz dyskusje.

Głównym zadaniem organizowanego cyklu szkoleń będzie realizacja potrzeb rozwojowych pedagogów, wzbogacenie warsztatu pracy pedagogicznej, w rezultacie zwiększenie prestiżu polskiego szkolnictwa na Litwie.

Nabór prowadzony jest do 15 października 2014 r. (liczba miejsc ograniczona). Program oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronach internetowych www.odnswp.pl, www.ppt.vrsa.lt, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: mokymai@ppt.vrsa.lt oraz wszelkie pytania kierować pod telefonem (8 5) 2439429.

 

Organizatorzy

AKADEMIA POLSKOŚCI – program www AP Formularz_zgloszeniowy Litwa