Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų psichologų susirinkimas

2022 m. rugsėjo 20 dieną įvyko Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų psichologų susirinkimas. Susirinkimo metu buvo aptarti aktualūs psichologų darbo klausimai bei pristatytas Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos įgyvendinamas projektas. Džiugu, kad Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų psichologų gretas papildė keli nauji psichologai. Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba pateikė informaciją apie metodinės pagalbos galimybes švietimo […]

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovų vizitas

Rugsėjo 9 dieną Vilniaus rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT) lankėsi LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas, Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė ir vyriausioji specialistė Vilma Matulionienė. Metodinio susitikimo metu buvo aptarti vaikų vertinimo dėl specialiųjų ugdymosi poreikių tvarka ir proceso eiga, naujų metodikų bei vertinimo instrumentų poreikis, gerosios patirties […]

ATRANKA KARJEROS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS VILNIAUS RAJONO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ KARJEROS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI SIŪLOME: –   nuo 0,5 arba 1 et. pareigas pagal neterminuotą darbo sutartį (koef. nuo 7,44); –    kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką; –    profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje ir ES šalyse; –    lankstų darbo grafiką; –    […]

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašai

Laba diena, pranešame, kad Švietimo pagalbos gavėjų sąrašai 2022/2023 m. m. su Vilniaus r. PPT bus derinami iki rugsėjo 21 d. elektroniniu būdu. 1.     Vieneriems mokslo metams rengiamas vienas sąrašas. 2.     Švietimo pagalbos gavėjų  sąrašus Word dokumento formatu prašome siųsti el. adresu: svietimo.p.sarasai@gmail.com. Sąrašai atsiųsti į bendrą Vilniaus r. PPT el. paštą nebus derinami. 3.     Tarnybos specialistas peržiūrės ir patvirtins sąrašą, įrašydamas derinimo datą […]

Projektas „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba laimėjo Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektą „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“. Projektui įgyvendinti reikalingas lėšas skyrė Vilniaus rajono savivaldybė. Projekto metu iki 2022 gruodžio mėn. 25 d. numatoma vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių savižudybių prevenciją, stiprinti jų atsparumą stresui ir […]

Metodinis susitikimas su Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro atstovais

Birželio 14 dieną įvyko Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir ugdymo įstaigų psichologų metodinis susitikimas su Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro atstovais. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo sustiprinti bendradarbiavimą su centru. Susitikimo metu Šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Justina Turbienė ir globos centro vadovas Tomaš Pileckas pasakojo apie darbo specifiką, apie paslaugas Vilniaus […]

VILNIAUS R. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS SUSIRINKIMAS

2022 metų gegužės 31 d. Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su Vilniaus rajono ugdymo įstaigomis inicijavo susirinkimą ,,Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminio įvertinimo tvarka“, ,,Brandos egzaminų pritaikymo proceso organizavimas“. Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu per Zoom platformą. Dalyvavo apie 80 atstovų Vaiko gerovės komisijos (VGK) narių iš Vilniaus rajono švietimo įstaigų.      […]

Įtraukusis ugdymas transformacijos ir plėtros kontekste

Šių metų balandžio 28 dieną Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba pakvietė rajono mokyklų vadovus, švietimo pagalbos specialistus bei pedagogus į vebinarą “Įtraukusis ugdymas transformacijos ir plėtros kontekste“. Vebinaras sulaukė didelio rajono švietimo bendruomenės susidomėjimo, jame dalyvavo per 150 ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų. Ši tema aktuali, nes švietimo sistema rengiasi didžiuliam pokyčiui: nuo […]