Produktai

O1 Kompetencijų ugdymo scenarijų rinkinys skirtas profesinio konsultavimo specialistams ir su jaunimu dirbantiems asmenims

Malonu Jums pristatyti vieną iš Erasmus+ projekto Trio 2 Success produktų. Leidinyje pateikti bendrųjų kompetencijų (tokių kaip: savęs pažinimas, komunikacija, sprendimų priėmimas, kūrybiškumas, pozityvus mąstymas, adaptacija, komandinis darbas) ugdymo scenarijai, kurie, tikimės, kad bus naudingi visiems, užsiimantiems profesiniu orientavimu ir konsultavimu.


O2 Ugdymas per darbą ir profesinis mokymas. Geroji patirtis

Kviečiame susipažinti su išleista metodine medžiaga iš Erasmus+ projekto Trio 2 Success.  Šiame leidinyje pristatyti 7 įdomūs Lietuvos, Lenkijos ir Italijos švietimo ir profesinio mokymo pavyzdžiai: Lietuvoje veikiantis Vilniaus Jeruzalės darbo rinko mokymo centras ir tęstinio mokymosi galimybė, įmonės „Solaris Bus&Coach“ pagrindinės profesinės mokyklos Murovana Goslinos (Lenkija) mieste pameistrystės klasės pavyzdys, bendrijos „Socialinė perspektyva“ prie Studzeničių (Lenkija) resocializacijos centro patirtis, mokyklos mokymo bendrovės kaip pavyzdys mokymo per patirtį (Italija), savanorių darbo centras 15-45 Poznanėje (Lenkija), didaktinė priežiūra ir stažuotė bei Oliverio Tvisto (Italija) mokyklos pavyzdžio analizė, projektas „Kam to reikia?!“ (Lietuva). Pavyzdžiai rodo veiklos būdus, kurių neapima formalus mokymas(-is) ir pateikia pagrindinius sprendimus, kaip turėtų būti tobulinami įgūdžiai (tokie kaip motyvacija, pareigingumas, mokinių darbiniai gebėjimai) ir kaip ugdyti gebėjimą mokytis.


O3 Verslumo kompetencijų ugdymo vadovas: gerosios praktikos pavyzdžiai

Kviečiame susipažinti su vienu iš išleistų Erasmus+ projekto Trio 2 Success produktų. Šis vadovas gali būti naudingas besidomintiems verslumą ugdančiais metodais arba norintiems pritaikyti pasiūlytas naujoves savo darbe. Šiame vadove pristatoma geroji partnerių šalių patirtis, kaip taikant įvairius praktinius metodus galima ugdyti verslumo kompetencijas. Projekto partneriai išskyrė penkias verslumą ugdančių kompetencijų grupes. Vilniaus rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba aprašė kūrybiškumo ir inovacijų kompetencijas, ugdomas  mokinių mokomųjų bendrovių metodu, Italijos asociacija „Cometa Como“ aprašė lyderystės ir planavimo gebėjimų kompetencijas, ugdomas mentorystės ir projekto metodais, naudojamais jų mokykloje, Lenkijos Poznanės jaunimo profesinio konsultavimo centras aprašė bendradarbiavimo, komunikavimo ir socialinių įgūdžių kompetencijas, ugdomas Oksfordo debatų metodu bei rizikos valdymo, ištvermės ir kritinio mąstymo kompetencijas, ugdomas strateginių žaidimų metodu, o Lenkijos Poznanės socialinių įmonių asociacija aprašė žinių apie ekonomiką ir teisę ir gebėjimo mokytis kompetencijas, ugdomas mokinių kooperatyvų kūrimo metodu.


O4 Inovatyvus paramos jaunimui modelis profesinio mokymo sistemoje

Inovatyvus paramos jaunimui modelis profesinio mokymo sistemoje – projekto Trio 2 Success, partnerių publikacija. Tarptautinę ir tarpdisciplininę komandą sudarė profesinio konsultavimo specialistai, konsultantai, mentoriai, pedagogai ir mokytojai, turintys didelę profesinę patirtį, taip pat verslumo ir socialinės ekonomikos specialistai. Kiekvienas partneris prisidėjo prie projekto, turėdamas unikalių žinių ir patirties. Komandos įvairovė atitiko užsibrėžtus tikslus: stiprinti profesinį mokymą per gerosios praktikos ir trijų sričių sprendimų – profesinio konsultavimo, darbu bei verslumu ir socialiniu verslumu pagrįstų mokymo metodų – sintezę. Publikacijoje pateikti sprendimai orientuoti į įvairius profesinio mokymo patrauklumo skatinimo aspektus tiek pačių mokinių, tiek kitų Trio 2 success suinteresuotų asmenų: darbdavių, savivaldybių valdžios atstovų arba tėvų – požiūriu.


O5 Mokomieji filmai, skirti naudoti jaunimo profesiniame orientavime

Kviečiame peržiūrėti Erasmus+ projekto Trio 2 Success metu sukurtus mokomuosius filmus. Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba sukūrė mokomąjį filmą, skirtą jaunų žmonių įėjimo į darbo rinką problemoms spręsti. Filmu siekiama paskatinti jaunimą nebijoti kreiptis pagalbos į karjeros konsultantus ir praplėsti žinias apie darbo patirties įgijimo galimybes, besimokant mokykloje. Filme yra pristatomos skirtingos kryptys, padedančios jauniems žmonėms įgyti praktinių įgūdžių, kaip pavyzdžiui savanorystė, profesinės mokyklos, stažuotės, mokinių mokomosios bendrovės. Lenkijos Poznanės socialinių įmonių asociacija sukūrė mokomąjį filmą, skirtą paaiškinti, kas yra socialinė įmonė ir kuo gali būti patraukli jaunimui įeinant į darbo rinką. Italų asociacija „Cometa Como“ sukūrė du mokomuosius filmus, skirtus pristatyti tikru darbu paremtus metodus Oliver Tvist mokykloje ir socialinėje įmonėje „Anagramma“.