Metodinis vizitas

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba stiprina bendradarbiavimą su kitomis psichologinėmis tarnybomis Lietuvoje. Pastaruoju metu ji pasidalino metodine darbo patirtimi su psichologais iš Alytaus ir Alytaus rajono, siekdama gerinti mokinių emocinę ir psichologinę gerovę. Šis bendradarbiavimas tapo galimybe Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Alytaus regiono specialistams pagerinti žinių ir praktinių įgūdžių lygį bei prisidėti prie […]

Karjeros specialistų susitikimas

Džiaugiamės pranešti apie Vilniaus rajono mokyklų karjeros specialistų susitikimą, kuris įvyko gegužės 24 d. ZOOM platformoje. Karjeros entuziastai susitiko norėdami dalintis savo patirtimi ir dalyvauti diskusijoje apie naujausias karjeros ugdymo tendencijas bei sėkmės strategijas. Mūsų svečiai  Karjeros konsultantės Daiva Šilienė ir Oksana Sruogienė, pasidalino kaip skaitmeninė profesinio orientavimo platforma ,,Spotiself“ gali padėti mokyklų karjeros specialistams […]

Supervizijos Vilniaus rajono mokyklų psichologams

Šiandien Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba pradėjo supervizijų ciklą Vilniaus rajono mokyklų psichologams. Susitikimų esmė -pasidalinti savo patirtimi ir aptarti darbo metodus psichologinio konsultavimo srityje. Supervizijas veda ilgametę patirtį turinti psichologė ekspertė Jolanta Dimšienė. Psichologų darbas yra šiais laikais itin svarbus ir reikalingas, todėl tokie  susitikimai reikalingi norint išlaikyti aukštą Vilniaus rajono mokyklų psichologų teikiamų […]

Neuroedukaciniai užsiėmimai

Kovo mėnesį Vilniaus rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje prasidėjo nemokami neuroedukacijos užsiėmimai vaikams. Mokymuose dalyvauja pradinukai iš Nemenčines K. Parčevskio ir Gedimino gimnazijų. Grupė yra daugiakalbė bet vaikai draugiškai bendrauja ir puikiai sutaria užsiėmimų metų. Neuroedukacija – tai socialinių, emocinių kompetencijų ugdymo užsiėmimai, kurių metu, taikant įvairius dailės terapijos metodus, vaikai mokosi suprasti, kas vyksta jų […]

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Rekomenduojame mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams susipažinti ir ugdymo procese vadovautis rekomendacijomis dėl bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurios yra pasiekiamos adresu: https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

Metodinis leidinys

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba pagal Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektą „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“, kartu su kitais specialistai paruošė metodinę medžiagą streso valdymo ir emocinės įtampos mažinimo tema. Metodinę medžiagą “ Streso valdymo ir emocinės įtampos mažinimo būdai ir technikos, skirtos vaikams, paaugliams ir suaugusiems“ […]

Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų susirinkimas „Veiklų planavimas ir vykdymas įtraukties plėtros srityje“

Sausio 11 d. įvyko bendras Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos ir Specialiųjų pedagogų ir logopedų, dirbančių Vilniaus r. savivaldybės švietimo įstaigose pasitarimas, aptariant aktualius klausimus įtraukties plėtros srityje. Susitikimo metu buvo aptarti artimiausi planai, susiję su įtraukties plėtojimu Vilniaus r. švietimo įstaigose. Nutarta pasiūlyti Vilniaus r. savivaldybės mokyklų metodinei tarybai organizuoti metodinę praktinę konferenciją, kurios […]

Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projekto „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“ baigiamoji konferencija

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba pagal Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektą „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“ 2022 m. gruodžio 28 dieną organizavo Vilniaus rajono mokyklų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams baigiamąją tarptautinę mokslinę – praktinę konferenciją. Konferencijoje įžanginį žodį tarė Vilniaus r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė […]