Spotkanie w Poradni psychologiczno – pedagogicznej rejonu wileńskiego

W ubiegłym tygodniu gościliśmy dyrektora Poradni psychologiczno-pedagogicznej Nr 2 z Krakowa Elwirę Zadęcką oraz psychologa, doradcę zawodowego Renatę Koclęga-Hilevsky. W ramach spotkania mieliśmy okazję poznać pracę pokrewnej do naszej placówki z Polski. Spotkanie miało na celu założenie fundamentów współpracy, wymianę doświadczeń i wiedzy. Goście przedstawili prezentację „Główne wyzwania stojące przed poradnictwem psychologiczno – pedagogicznym w Polsce”. Z kolei dyrektor poradni rejonu wileńskiego Roman Juchniewicz zaprezentował przykłady dobrych praktyk w zakresie działania dla dobra dziecka. Dyskutowano na temat problemów szkolnictwa i pomocy psychologicznej oraz o możliwości wypracowania wspólnych projektów.

Uczestnicy spotkanie uznali za potrzebne i ważne, podnoszące łamy współpracy, w dziedzinie szkoleń dla specjalistów oraz wspólnych projektów z zakresu poradnictwa zawodowego i wsparcia w planowaniu kariery.

DSC02366