Poradnia pedagogiczno-psychologiczna rejonu wileńskiego uczestniczyła w Targach Edukacyjnych

W sobotę, 15 września, w ramach organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Targów Edukacyjnych Szkół z polskim językiem nauczania Poradnia pedagogiczno-psychologiczna rejonu wileńskiego zaprezentowała własną ofertę edukacyjno-konsultacyjną.

Podczas Targów stoisko Poradni cieszyło się sporym zainteresowaniem. Można było uzyskać informacje na temat pomocy dzieciom, mającym problemy w nauce, dowiedzieć się w jaki sposób można pomoc maluchom, mającym problemy logopedyczne, a młodzież mogła uzyskać porady na temat wyboru kierunku studiów i efektywnego planowania kariery zawodowej.

Największe zainteresowanie uczestników targów wzbudziła możliwość pomiaru reakcji na stres i umiejętności koncentracji przy pomocy nowoczesnego sprzętu Biofeedback ,,Verim”. Zasada działania metody Biofeedback opiera się na pomiarze zmiany parametrów fizjologicznych (tętna, oporności skóry, napięcia mięśni, oddychania). Pomiar jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo) i jest odzwierciedleniem stanu psychofizjologicznego pacjenta. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu, pacjent ma możliwość wglądu w to, co się dzieje w jego organizmie i uczenia się jak wpływać na jego stan.

Biofeedback – to profesjonalny trening, którego celem jest unormowanie czynności fizjologicznych – skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Daje możliwość poprawy koncentracji, usprawnienia pamięci, uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu (a tym samym radzenia sobie ze stresem), lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi.

Metoda stosowana była początkowo przez NASA jako trening dla astronautów, następnie wykorzystana w profesjonalnym treningu sportowców. Obecnie szeroko dostępna jest też w edukacji.

Jak powiedział dyrektor Poradni Roman Juchniewicz, że niestety ilość dzieci z problemami w nauce i zachowaniu ciągle wzrasta, ale poradnia rejonu wileńskiego stara się wdrażać nowoczesne neurotechnologie i efektywne metody pracy, żeby jak najbardziej pomóc dzieciom, rodzicom i pedagogom.

5 pozycja/e