12-14 grudnia 2017 r. dyrektor Poradni pedagogiczno – psychologicznej rejonu wileńskiego Roman Juchniewicz i psycholog służby Olga Bartkiewicz zorganizowali seminarium dla psychologów rejonu wileńskiego „Szkolenia I stopnia Biofeedback’u” (biologicznego sprzężenia zwrotnego).

Uczestnicy seminarium zapoznali się z podstawami teoretycznymi biologicznego sprzężenia zwrotnego (Biofeedback’u) i nauczyli się pracować z innowacyjnymi urządzeniami Biofeedback Verim. Podczas pracy z metodą Biofeedback’u ludzie uczą się samoregulacji organizmu uwzględniając zachodzące zmiany fizjologiczne organizmu. Za pomocą specjalnego komputerowego oprogramowania i podłączonych do ciała człowieka czujników zapisywane parametry fizjologiczne są wizualizowane na ekranie komputera w formie atrakcyjnej gry. W czasie zmian stanu psychicznego osoby zmieniają się czynności gry wideo w czasie rzeczywistym „tu i teraz”.

Ważne, że nowoczesna metoda Biofeedback jest atrakcyjna i sprawdzona w praktyce oraz obiektywnie ukazuje aktywność naszego układu nerwowego, nadaje się do kontroli reakcji na stres a także do regulowania poziomu pobudzenia osoby.
Szkolenia były zorganizowane w ramach projektu, promowanego przez Samorząd rejonu wileńskiego, wspierającego realizację projektu „Możesz pokonać stres 2!”. Uczestnicy seminarium do zapewnienia dalszej pracy w placówkach oświatowych zostali wyposażeni w urządzenia Biofeedback’u.
W ramach projektu planowane jest też przeprowadzenie badań ankietowych poziomu stresu w szkołach oraz przygotowanie rekomendacji o efektywnym zarządzaniu stresem.

Po szkoleniach specjaliści w swoich instytucjach oświatowych zobowiązują się do zorganizowania warsztatów i konsultacji dla uczniów i pracowników szkoły. Podczas szkoleń zostaną wykorzystane zakupione i przekazane do instytucji edukacyjnych urządzenia Biofeedback, za których pomocą specjaliści będą mogli zająć się nie tylko zarządzaniem stresem, ale również problematyką koncentracji i samoregulacji, a przez to zwiększeniem osiągnięć edukacyjnych dzieci.

Projekt ten ma na celu, wzmocnienie zdrowia psychicznego i odporności na stres oraz promowania stosowania nowoczesnych neurotechnologii w szkołach rejonu wileńskiego.