Biofeedback – nowoczesna metoda zarządzania stresem

8 -9 października 2015 r. dyrektor służby pedagogiczno – psychologicznej rejonu wileńskiego Roman Juchniewicz i psycholog służby Olga Bartkiewicz zorganizowali seminarium dla psychologów rejonu wileńskiego „Szkolenia I stopnia Biofeedback’u” (biologicznego sprzężenia zwrotnego).Uczestnicy seminarium zapoznali się z podstawami teoretycznymi biologicznego sprzężenia zwrotnego (Biofeedback’u) i nauczyli się pracować z urządzeniami innowacyjnymi. Podczas pracy z metodą Biofeedback’u ludzie uczą się samoregulacji organizmu pod względem zachodzących zmian fizjologicznych. Za pomocą specjalnego wyposażenia i podłączonych do ciała człowieka czujników zapisywane parametry fizjologiczne są wizualizowane na ekranie komputera w formie atrakcyjnej gry. W czasie zmian stanu psychicznego osoby zmieniają się czynności gry wideo w czasie rzeczywistym „tu i teraz”.

image-74963

Ważne, że metoda Biofeedback jest obiektywna, sprawdzona w praktyce, nowoczesna i atrakcyjna, obiektywnie ukazuje aktywność układu naszego systemu nerwowego, nadaje się do określania specyficznych i psychofizycznych reakcji i cech osobowości, stosowanych do kontroli reakcji na stres a także do regulowania poziomu pobudzenia osoby.
Szkolenia były zorganizowane w ramach realizacji projektu, promowanego przez Samorząd rejonu wileńskiego, wspierającego realizację projektu „Możesz pokonać stres!”. Uczestnicy seminarium do zapewnienia dalszej pracy w placówkach oświatowych zostali wyposażeni w niezbędne urządzenia Biofeedback’u.
W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań ankietowych i ocenianie poziomu stresu w szkołach, wydanie materiałów metodycznych o efektywnym zarządzaniu stresem.

Po szkoleniach specjaliści w szkołach w swoich instytucjach oświatowych zobowiązują się do zorganizowania warsztatów i konsultacji dla uczniów i pracowników szkoły. Podczas szkoleń zostaną wykorzystane zakupione i przekazane do instytucji edukacyjnych urządzenia Biofeedback, za których pomocą specjaliści będą mogli zająć się nie tylko zarządzaniem stresem, ale również problematyką zarządzania stresem, koncentracji i problemami samoregulacji, a przez to zwiększeniem osiągnięć edukacyjnych dzieci i motywacją ich rozwoju.
Projekt ten ma na celu zapobieganie samobójstwom i przemocy w szkołach rejonu wileńskiego, wzmocnienie zdrowia psychicznego i odporności na stres, promowania stosowania nowoczesnych neurotechnologicznych metod Biofeedback’u. Najlepsze wyniki doświadczeń zostaną zaprezentowane na konferencji końcowej projektu.

źródło: KurierWileński