Biofeedback – šiuolaikinis metodas, skirtas valdyti streso reakcijas

Norint suvaldyti streso sukeliamas reakcijas tradiciniai metodai dažnai nebeduoda norimų rezultatų, dėl to būtina taikyti šiuolaikinio mokslo atradimus psichologijos ir informacinių technologijų sityje.

2015 m. spalio 8,9 dienomis Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič ir tarnybos psichologė Olga Bartkevič organizavo Vilniaus rajono mokyklų psichologams seminarą „I laipsnio Biofeedback mokymai“.

Seminaro dalyviai susipažino su Biofeedback (biologinio grįžtamojo ryšio) metodo teoriniu pagrindu bei išmoko dirbti su naujoviška įranga. Dirbant su Biofeedback metodu žmonės yra mokomi savireguliacijos atsižvelgiant į kūno fiziologinius pakyčius. Specialios įrangos ir prie žmogaus kūno prijungtų jutiklių pagalba fiksuojami fiziologiniai parametrai yra pavaizduojami kompiuterio ekrane patrauklaus žaidimo pavidalu. Keičiantis asmens psichologinei būsenai, kinta veiksmas kompiuteriniame žaidime realiu laiku, „čia ir dabar“.

7 punktas

Svarbu, kad Biofeedback metodas yra objektyvus, patikrintas praktikoje, modernus ir patrauklus, objektyviai parodo mūsų vegetacinės nervų sistemos aktyvumą, tinka nustatant specifines psichofiziologines asmens reakcijas bei asmenybės ypatumų tyrimams, taikomas streso reakcijų kontrolei, taip pat žmogaus sužadinimo lygio reguliavimui.

Mokymai buvo organizuoti įgyvendinant Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektą „Tu gali įveikti stresą!“, seminaro dalyviai aprūpinti tolimesniam darbui švietimo įstaigose reikalinga Biofeedback įranga.

Projekto metu planuojama dar atlikti anketinę apklausą ir įvertinti patiriamo streso mokyklose lygį, išleisti metodinę medžiagą apie efektyvų streso valdymą.

Po mokymų mokyklų specialistai įsipareigoja savo ugdymo įstaigose mokiniams ir mokyklų darbuotojams organizuoti seminarus ir konsultacijas. Užsiėmimų metu bus naudojama įsigyta ir perduota ugdymo įstaigoms Biofeedback įranga, kurios pagalba specialistai galės spręsti ne tik streso valdymo, bet ir dėmesio, koncentracijos, savireguliacijos problemas, tuo pačiu didindami vaikų mokymosi pažangumą ir motyvaciją ugdytis.

Šiuo projektu siekiama vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokinių savižudybių ir smurto prevenciją, stiprinant jų psichikos sveikatą ir atsparumą stresui panaudojant šiuolaikinių neurotechnologijų Biofeedback metodą. Gerosios patirties rezultatai bus pristatyti baigiamojoje projekto konferencijoje.