W samorządzie odbyły się szkolenia o rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci w szkole

30 października w samorządzie rejonu wileńskiego odbyły się szkolenia w zakresie rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci w szkołach. Szkolenia zostały zorganizowane przez Poradnię pedagogiczno-psychologiczną rejonu wileńskiego wraz z organizacją pozarządową „Centrum wspierania dzieci“ oraz instytucją publiczną „Zespół konsultowania psychologicznego“.

Temat poruszany podczas szkolenia jest szczególnie istotny w edukacji dzieci.

W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele instytucji edukacyjnych, interesujący się kształceniem inteligencji emocjonalnej – członkowie wspólnot oświatowych, dyrektorzy placówek eukacyjnych, ich zastępcy, pedagodzy wychowania przedszkolnego i podstawowego, wychowawcy klasowi, specjaliści od pomocy uczniom, pomocnicy nauczycieli i t.p.

Istnieją dowody na to, że sukces w szkole zależy w dużym stopniu od cech emocjonalnych ukształtowanych u dziecka w okresie przedszkolnym. Osoby, które potrafią nazywać swoje stany emocjonalne, łatwiej je kontrolują, a także rozumieją uczucia innych ludzi. Zarówno w domu, jak i w szkole nie należy zapominać o wadze dojrzałości emocjonalnej w ogólnym dojrzewaniu dziecka i osiąganiu przez nie sukcesów. Rodzice i nauczyciele, którzy skupiają się jedynie na intelektualnych osiągnięciach dzieci, w świetle najnowszej wiedzy popełniają duży błąd wychowawczy. Psycholog z Centrum wsparcia dziecka mówiła o sposobach rozwoju inteligencji emocjonalnej w szkole. Podkreśliła, że rodzina i szkoła są pierwszymi środowiskami, w których dzieci poznają emocje, dlatego szczególnie ważna jest współpraca rodziców i szkół. „Ważne jest, aby rodzice byli zainteresowani tym, co robią ich dzieci w szkole, ponieważ umiejętności nabyte w szkole również muszą zostać przyniesione do domu” – mówiła psycholog. Przedstawiła także sposoby na uspokojenie się i udostępniła konkretne przykłady radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi poprzez gry i ćwiczenia. Psycholog z centrum dostarczyła wielu cennych wskazówek i przykładów dobrych praktyk.

Podczas drugiej części szkolenia przedstawiciele instytucji publicznej „Zespół konsultowania psychologicznego” zapoznali uczestników z metodykami, opracowanymi do rozwoju inteligencji emocjonalnej, które mają na celu rozwój ekspresji emocjonalnej dzieci, umiejętności społecznych, samopoznania, podejmowania decyzji i współpracy z innymi.