Savivaldybėje kalbėta apie vaikų emocinio intelekto ugdymą mokyklose

Spalio 30 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko mokymai apie vaikų emocinio intelekto ugdymą mokyklose, emocinio intelekto svarbą bei lavinimo galimybes. Mokymus organizavo Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Nevyriausybine organizacija „Paramos vaikams centras“ ir VšĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“.

Mokymuose dalyvavo švietimo įstaigų atstovai, besidomintys vaikų emocinio intelekto lavinimo svarba – švietimo įstaigų bendruomenių nariai, švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai, klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai ir kt.

Mokymų metu gvildenama tema ypač aktuali vaikų ugdyme. Emocinio intelekto lavinimas vaikystėje padeda susirasti draugų ir puoselėti draugystę, sėkmingai įsitraukti į grupę, inicijuoti pokalbį, išklausyti ir atskleisti save. Apie tai, kokiais būdais mokykloje galima ugdyti emocinį intelektą kalbėjo Paramos vaikams centro psichologė. Ji pabrėžė, kad šeima ir mokykla – pirmos aplinkos, kuriose vaikai susipažįsta su emocijomis, todėl ypač svarbus yra tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas. „Svarbu, kad tėvai domėtųsi tuo, ką veikia vaikai mokykloje, nes mokykloje gaunami įgūdžiai turi atliepti ir namuose“, – sakė pranešėja. Taip pat pristatė nusiraminimo būdus bei pasidalino konkrečiais pavyzdžiais, sprendžiant konfliktines situacijas ir tam pasitelkiant žaidimus bei įvairiausias pratybas. Centro psichologė pateikė daug naudingų patarimų bei gerosios patirties pavydžių.

Antroje mokymų dalyje atvykusios VšĮ „Psichologinio konsultavimo grupės“ atstovės supažindino dalyvius su emocinio intelekto lavinimo sukurtomis metodinėmis priemonėmis, kurios yra skirtos vaikų emocinės raiškos, socialinių įgūdžių, savęs pažinimo, sprendimų paieškos ir bendradarbiavimo su kitais lavinimui.

Mokymų pabaigoje dalyviams buvo įteikti akredituoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Source: https://www.vrsa.lt/index.php?249876586