Antrasis projekto Trio2Success tarptautinis partnerių susitikimas

Paskutinę kovo savaitę įvyko antrasis Erassmus + projekto Trio2Success tarptautinis partnerių susitikimas Italijoje, Cometa Formazione katalikiškoje profesinėje mokykloje Como mieste. Partneriai – Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Poznanio jaunimo profesinio konsultavimo centras ir Socialinių įmonių asociacija susitiko aptarti projekto Trio2Success įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus. Projekto tikslas stiprinti profesinio informavimo ir konsultavimo sistemos kokybę.

Mokykla Cometa Formazione yra gražiame Como mieste Alpių papėdėje prie ežero, netoli Milano. Mokykloje mokosi apie 400 vaikų, dalis iš jų turintys įvairių mokymosi ir socialinių sunkumų, nepritampantys tradicinėse ugdymo įstaigose. Vaikai ugdomi pagarbos ir laisvės dvasia. Mokykloje mokoma baldų gamintojo, restoranų ir viešbučių darbuotojo ir mados dizaino specialybių, mokymas vyksta aplinkoje, maksimaliai priartintoje prie realios darbinės aplinkos: mokyklos patalpose veikia kavinė, į kurią gali ateiti žmonės iš miesto ir pavalgyti, atsigerti kavos. Mokyklos vadovybė džiaugiasi, kad mokiniai, baigę mokyklą, lengvai randa darbą, įsidarbina elitiniuose viešbučiuose, restoranuose ir kitose  prestižinėse įmonėse ir įstaigose.

Susitikimo metu buvo pristatytas vienas iš projekto produktų: Profesinių kompetencijų ugdymo užsiėmimų scenarijų rinkinys, skirtas karjeros konsultantams, dirbantiems su jaunimu . Leidinys išleistas jau lenkų kalba, šiuo metu spaudai ruošiamas lietuviškas variantas. Kiti projekto produktai tai motyvaciniai trumpi filmai, skirti karjeros konsultavimo paslaugų populiarinimui, bei metodinės rekomendacijos, kaip pagerinti profesinio ugdymo sistemą.

Susitikimo metu partneriai nusprendė savo šalyse atlikti tyrimus apie jaunų žmonių situaciją darbo rinkoje, profesinio mokymo galimybes ir iššūkius bei Europos Sąjungos indėlį reguliuojant profesinį mokymą.

Projekto partneriai taip pat susitiko su Cometa Formazione mokyklos pedagogais, kurio metu buvo aptartos karjeros konsultavimo ir profesinio orientavimo sistemos Lietuvoje, Lenkijoje ir Italijoje. Susitikimo metu atsiskleidė kai kurie kultūriniai skirtumai, pavyzdžiui, karjeros konsultantas užsiima skirtingomis veiklomis: Lenkijoje ir Lietuvoje jis vykdo konsultavimą ir ugdymą, o Italijoje jis atlieka funkcijas, panašias į įdarbinimo tarpininko.

Susitikimo metu, mokiniai atliekantys praktiką kavinėje, projekto dalyvius vaišino gardžia itališka kava. Vakare, po įtemptų darbų, partneriai turėjo galimybe trumpam aplankyti Como miesto senamiestį.

Rugsėjo mėnesį planuojamas projekto partnerių susitikimas Lietuvoje, kurio metu bus pristatyti darbo rezultatai, rengiamos rekomendacijos kaip pagerinti pagalbą jauniems žmonėms renkantis profesiją ir mokantis profesijos ugdymo įstaigose. Bus kuriama projekto viešinimo strategiją.

Tarptautiniame projekto partnerių susitikime dalyvavo Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič ir projekto dalyvis psichologas Darius Navaslauskas.

6 punktas