Ar ruošti pamokas su vaiku?

Tai klausimas, kurį dažnai sau užduoda tėvai. Ypatingai tėvai vaikų, kurie keliaus į pirmą klasę. Vieno teisingo atsakymo nėra, nes visi vaikai skirtingi. Skiriasi jų temperamentai, gebėjimai, pasiruošimo lygis.

Štai keletas patarimų kaip organizuoti pamokų ruošimą, siekiant maksimalaus efektyvumo ir savarankiškumo.

  1. Režimas. Pasistenkite taip suorganizuoti dieną, kad namų darbų ruoša kiekvieną dieną vyktų maždaug tuo pačiu laiku (pavyzdžiui – po pietų arba kai mama ar tėtis grįš iš darbo). Priminkite vaikui, kad po 10 minučių reikės baigti savo veiklą ir prisėsti prie pamokų. Aiški dienotvarkė ir taisyklės yra reikalingos kiekvienai šeimai.
  2. Palaikymas. Pirmaisiais mokslo metais vietoj to, kad atlikti pamokas su vaiku (dažnai tai reiškia atlikti už jį) pabandykite jį nukreipti reikiama linkme. Paaiškinkite užduoties esmę ar užduokite klausimą. Motyvuokite vaiką, priminkite ir padėkite atlikti darbą etapais. Patartina nesėdėti visą laiką prie vaiko, nes taip iš dalies jį atleidžiate nuo atsakomybės už savo pareigas. Vaikas bus labiau motyvuotas ir atsakingas, jei galės rinkis nuo ko pradėti ir galės suklysti. Kuo vyresnis vaikas, tuo labiau jis turėtų savarankiškai kontroliuoti dienotvarkę.
  3. Poilsis.  Aptarkite su vaiku kokia veikla jam padėtų pailsėti ir atsipalaiduoti po kupinos įspūdžių dienos mokykloje. Nustatykite kiek laiko vaikas ilsėsis ir kada reikės prisėsti prie namų darbų ruošos. Kompiuterinius žaidimus ir filmukus žiūrėkite tada, kai namų darbai bus atlikti.
  4. Darbo aplinka. Patraukite žaislus ir viską kas nesusiję su namų darbų ruoša. Pasistenkite, kad kambaryje būtų tylu ir jaunesni vaikai netrukdytų susikaupti.
  5. Namų atmosfera. Pasikalbėkite su vaiku apie mokyklą ir praėjusios dienos įvykius. Paklauskite ko vaikai mokėsi, kas buvo įdomu ir nauja, o kas nuobodu ar sunku. Toks pokalbis – tarsi tiltas nuo mokyklos iki namų darbų atlikimo. Pasistenkite priimti vaiko jausmus ir galimą nenorą prisėsti prie pamokų. Pasikalbėkite, priminkite taisykles. Taip išvengsite asociacijos, kad pamokos tai įtampa, pyktis ar ašaros.
  6. Visus kylančius klausimus, abejones aptarkite su mokytoja.