Brandumo vertinimas

Registruojame vaikus 2022 m. brandumo vertinimui.

Brandumo vertinimas nėra privalomas, vertinimas atliekamas Vilniaus rajono vaikamsnuo 4 metų 8 mėnesių, kai tėvai nori geriau suprasti vaiko gebėjimus ir tai, ar jie pasirengę priešmokykliniam ugdymui(si).

Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas  nuo balandžio 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos.

Daugiau informacijos https://ppt.vrsa.lt/klausimai-apie-vaiko-brandumo-mokyklai-priesmokykliniam-ugdymui-vertinima/