LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovų vizitas

Rugsėjo 9 dieną Vilniaus rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT) lankėsi
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas, Švietimo pagalbos skyriaus
vedėja Gražina Šeibokienė ir vyriausioji specialistė Vilma Matulionienė.
Metodinio susitikimo metu buvo aptarti vaikų vertinimo dėl specialiųjų ugdymosi poreikių
tvarka ir proceso eiga, naujų metodikų bei vertinimo instrumentų poreikis, gerosios patirties sklaida.
Vizito metu Vilniaus r. PPT direktorius Roman Juchnevič pristatė tarnybos darbo specifiką,
papasakojo apie teikiamų paslaugų Vilniaus rajono gyventojams efektyvumą, parodė gerai ir
funkcionaliai įrengtas įstaigos patalpas bei turimą šiuolaikišką įrangą. Direktorius paaiškino apie
vaikų dėl specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo tvarką ir organizavimą didžiausiame
daugiataučiame Lietuvos rajone, pasidžiaugė PPT kompetentingų specialistų komanda bei galimybe
suteikti klientams nemokamas pavėžėjimo į vertinimus paslaugas.
Svečiai išbandė Biofeedback (biologinio grįžtamojo ryšio) aparatūrą, kuri padeda spręsti
savireguliacijos, streso valdymo ir dėmesio koncentracijos problemas. Biofeedback metodo esmė –
kompiuterinės programos pagalba realiuoju laiku, „čia ir dabar“ žmogui suteikiama informacija apie
jo kūno fiziologinę funkciją (pvz. odos varžą, širdies ritmą, kvėpavimo dažnį). Kintant
psichologinei būklei kinta fiksuojami fiziologiniai parametrai, ką žmogus kompiuterio ekrane mato
kaip žaidymo animacijos pakeitimus. Taip palaipsniui išmokstama savireguliacijos ir
nepageidaujamas emocines reakcijas bei disfunkcinį elgesį keisti į tinkamą. Tarnybos specialistai su
Biofeedback įrangos pagalba konsultuoja klientus jau dešimt metų, o paskutiniu laikotarpiu
Biofeedback metodas sėkmingai naudojamas padedant karo pabėgėliams iš Ukrainos išmokti
relaksacinių pratimų.
Vizito metu svečiai papasakojo apie planuojamus LR Švietimo įstatymo pakeitimus,
planuojamą Tarnybų akreditacijos įteisinimą, apie Metodinio centro steigimą, vertinimo metodikų
atnaujinimą ir planuojamus mokymus.
Šiltoje ir konstruktyvioje aplinkoje buvo diskutuojama apie Tarnybų funkcionavimo ir
efektyvumo didinimo galimybes.