Metodinis vizitasVilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba stiprina bendradarbiavimą su kitomis psichologinėmis tarnybomis Lietuvoje. Pastaruoju metu ji pasidalino metodine darbo patirtimi su psichologais iš Alytaus ir Alytaus rajono, siekdama gerinti mokinių emocinę ir psichologinę gerovę.

Šis bendradarbiavimas tapo galimybe Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Alytaus regiono specialistams pagerinti žinių ir praktinių įgūdžių lygį bei prisidėti prie geresnės  pagalbos mokiniams. Tokios iniciatyvos yra vertingos, nes jos padeda sukurti specialistų tarpinstitucinį tinklą ir palengvina naudingų žinių sklaidą.

Susitikimo metu Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai pristatė savo metodines priemones ir gerąją praktiką, susijusią su Tarnybos darbo organizavimu, streso ir emocijų valdymu.  Labai didelį svečių susidomėjimą sulaukė naujausios technologijos – VR akiniai su relaksacinėmis programomis bei multisensorinė lova skirta atsipalaidavimui ir emocines būklės gerinimui. Alytaus ir Alytaus rajono psichologai dalijosi savo patirtimi, kaip padėti mokiniams susidoroti su sunkumais, socialiniais iššūkiais ir mokymosi problemomis.

Šių dviejų rajonų specialistų bendradarbiavimas leidžia pamatyti įvairias perspektyvas ir kurti veiksmingas strategijas, kurios galėtų būti pritaikomos Alytaus ir Vilniaus regionuose.  Tai svarbu siekiant užtikrinti aukšto lygio psichologinę pagalbą ir geriausią galimą mokymosi aplinką visiems mokiniams.

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba siekia plėtoti bendradarbiavimo susitikimus ir su kitomis Lietuvos psichologinėmis tarnybomis, siekdama skatinti informacijos mainus, tarpusavio mokymąsi ir geriausią praktiką. Tikimasi, kad toks bendradarbiavimas prisidės prie geresnės psichologinės pagalbos organizavimo ir vaikų gerovės visoje šalyje.