Sėkmingos karjeros link

Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, kiekvieno mokinio kelias į sėkmingą karjerą yra unikalus. Tačiau
yra būdai, kurie gali padėti jauniems žmonėms pasiekti profesinių tikslų.
Nuo mokslo metų pradžios iki gruodžio pabaigos Vilniaus rajone vyko projektas ,,Sėkminga
karjera – efektyvi narkotikų vartojimo prevencija“. Projektą įgyvendino Vilniaus rajono pedagoginė
psichologinė tarnyba kartu su rajono mokyklų psichologais ir karjeros specialistais. Grupinių užsiėmimų
metu lektoriai pasakojo apie pasiruošimą sėkmingai karjerai, aiškino, kad pirmas ir svarbiausias žingsnis
yra pažintis su savimi. Jeigu galvoji apie sėkmingą karjerą, reikėtų kruopščiai apsvarstyti savo pomėgius,
gabumus ir siekius, nes geras savęs pažinimas padeda nuspręsti, kuria linkme norima eiti. Net ir
sėkminga karjera gali sužlugdyti priklausomybės, dėl to labai svarbi yra priklausomybių prevencija.
Mokymasis visą gyvenimą yra viena iš sėkmingos karjeros kompetencijų. Projekto metu buvo
organizuoti mokymai rajono psichologams ir karjeros specialistams. Mokymus vedė aukščiausio lygio
savo srities specialistai, kurie dalinosi patirtimi, pateikė daug praktinių pavyzdžių. Rajono karjeros
specialistai pravedė 10 paskaitų, kuriose dalyvavo beveik 300 mokinių. Mokyklų psichologai taip pat
organizavo grupinius užsiėmimus ir individualias konsultacijas mokiniams apie narkotinių medžiagų
prevenciją.
Projekto apibendrinamasis renginys – verslumo ugdymo konferencija „Nuo 0 iki milijardo“.
Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 200 mokinių iš Vilniaus ir Šalčininkų rajonų bei Vilniaus miesto
mokyklų. Renginį sveikinimo kalba pradėjo Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič, drąsindamas
jaunimą imtis iniciatyvos ir siekti aukščiausių tikslų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji
specialistė Gabrielė Kartanaitė pasidalino statistikos duomenimis apie tai, kad Lietuva pirmauja
Europoje pagal išsilavinusių žmonių skaičių. Visgi tyrimai rodo, kad net 50 proc. abiturientų nežino, kur
stoti, o tai yra iššūkis ir užduotis visai edukacinei sistemai.
Ilgametis turtingiausio Lenkijos verslininko, milijardieriaus Michalo Solovovo bendradarbis,
knygos ,,Milijardieriaus protas, 20 milijardierių turto ir sėkmės principų“ leidėjas  Andrzej Załucki
papasakojo apie savo patirtį ir darbą komandoje su turtingiausiu Lenkijos verslininku bei pasidalino
taisyklėmis, kuriomis vadovaujasi Lenkijos milijardierius. Konferencijos moderatorius Vilniaus rajono
PPT direktorius Roman Juchnevič paminėjo, kad yra planų išleisti knygą ,,Milijardieriaus protas“ lietuvių
kalba, tam, kad ir Lietuvos piliečiai, galėtų susipažinti su pasauliniu bestseleriu gimtąja kalba.
Lietuvos Junior Achievement direktorė Andželika Rusteikienė pranešime ,,Kokių įgūdžių reikės
ateities darbuose“ atskleidė, kad komandinis darbas, kūrybinis mąstymas, inovatyvumas ir drąsa padės
ateityje pasiekti sėkmingą karjerą.
Profesionalus koučingo specialistas, karjeros konsultantas Kęstutis Mikolajūnas pasidalijo
patarimais ir įžvalgomis apie nuosavo verslo kūrimą. Svarbu kuo greičiau „išleisti į rinką“ savo produktą
arba paslaugą. Nenusivilti, jeigu nepavyks iš pirmo karto, nepasiduoti, daryti išvadas, koreguoti savo
veiksmus ir sėkmė ateis.
Karjeros specialistas Valdemar Chorostin priminė visiems susirinkusiems, kad net sėkmingiausią
karjerą gali sužlugdyti priklausomybės. Viena pavojingiausių priklausomybių, priklausomybė nuo
narkotikų, nes jį gali išsivystyti net po pirmo „pabandymo“. Kitos priklausomybės, kaip rūkymas,
alkoholis arba net priklausomybė nuo socialinių tinklų, nepastebimai gali „atimti laisvę“, todėl svarbu
būti budriems. Pastebėjus pirmus priklausomybės simptomus, svarbu iš karto atitinkamai reaguoti.

Projekto dėka pradėtas didelis darbas karjeros ir verslumo ugdymo srityje. Vilniaus rajono PPT
direktorius Roman Juchnevič pasiūlė šią pradėtą iniciatyvą tęsti toliau. 2024 metais Vilniaus rajono
karjeros specialistai ir psichologai padės mokiniams planuoti ir siekti sėkmingos karjeros. Rudenį
planuojama organizuoti verslumo ugdymo konferenciją „Nuo 0 iki milijardo“ ir pritraukti daugiau
jaunimo.