Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas

Vasario 13 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose įvyko kvalifikacijos kėlimo seminaras „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“, kurį organizavo Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“.

Džiaugiamės, kad seminare dalyvavo apie 60 Vilniaus rajono mokytojų ir specialistų, kurie  rūpinasi profesiniu ir asmeniniu tobulėjimu. Nes tik mokant ir taikant pačiam žinias ir įgūdžius galima išmokyti mokinius šių gebėjimų. Mokymų metu dalyviai sužinojo kaip kūnas atsispindi emocijas, jausmus, kaip  negatyvą paversti pozityvu panaudojant emocijų valdymo technikas kasdienybėje. Praktinių užsiėmimų metu švietimo pagalbos specialistai ir mokytojai mokėsi kaip efektyviai perduoti pozityvumą, pasitikėjimą savimi mokiniams.

Mokymų metu taip pat buvo pristatyta nauja internetinė-mobili programėlė „Renkuosi pats“ (skirta 11-18 m. jaunuoliams), kuri papildys ir pastiprins mokyklose diegiamą socialinių emocinių kompetencijų ugdymą.