Švietimo pagalbos gavėjų sąrašai

Laba diena,
pranešame, kad Švietimo pagalbos gavėjų sąrašai 2022/2023 m. m. su Vilniaus r.
PPT bus derinami iki rugsėjo 21 d. elektroniniu būdu.
1.     Vieneriems mokslo metams rengiamas vienas sąrašas.
2.     Švietimo pagalbos gavėjų  sąrašus Word dokumento formatu prašome siųsti el.
adresu: svietimo.p.sarasai@gmail.com. Sąrašai atsiųsti į bendrą Vilniaus r.
PPT el. paštą nebus derinami.
3.     Tarnybos specialistas peržiūrės ir patvirtins sąrašą, įrašydamas derinimo datą ir
savo pavardę.
4.     Skanuotas suderintas sąrašas bus grąžintas siuntusiam specialistui. Švietimo
pagalbos sąraše būtinai nurodykite atsakingo žmogaus duomenis: vardą, pavardę,
telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
5.     Iškilus klausimams dėl sutrikimų išvadų ar techninių netikslumų, PPT
specialistas gali paprašyti papildomo paaiškinimo ar netikslumų pataisymo.
6.     Nespėjusiems iki rugsėjo 21 d. atsiųsti parengto sąrašo, jų derinimas toliau
vyks nuotoliniu būdu pagal atskirą susitarimą su PPT logopede Marija Krasovska,
tel. 8 5 2 439 429 pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais.
7.     Į švietimo pagalbos gavėjų sąrašą neįtraukiami specialiųjų ugdymosi poreikių
vaikai. (Švietimo įstaigos VGK pirmininkas turi spec. ugdymosi poreikių vaikų
sąrašą.).
 
Pagarbiai
Vilniaus r. PPT
8 5 2 439 429