Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų psichologų susirinkimas

2022 m. rugsėjo 20 dieną įvyko Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų psichologų
susirinkimas. Susirinkimo metu buvo aptarti aktualūs psichologų darbo klausimai bei pristatytas
Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos įgyvendinamas projektas. Džiugu, kad Vilniaus
rajono savivaldybės švietimo įstaigų psichologų gretas papildė keli nauji psichologai. Vilniaus
rajono pedagoginė psichologinė tarnyba pateikė informaciją apie metodinės pagalbos galimybes
švietimo įstaigose dirbantiems psichologams. Siekdami kelti psichologų kvalifikaciją ir
rūpindamiesi vaikų psichine sveikata bei vykdant mokinių savižudybių prevenciją, Vilniaus rajono
pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendina projektą „Streso valdymas ir suicido rizikos
prevencija“.
Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba laimėjo Vilniaus rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektą
„Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“. Projekto metu iki 2022 metų pabaigos numatoma
vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių savižudybių prevenciją, stiprinti jų
atsparumą stresui ir mažinti emocinę įtampą ugdant gebėjimą atsipalaiduoti šiuolaikinių
neurotechnologijų Biofeedback (biologinio grįžtamojo ryšio) bei VR (virtualios realybės) įrangos
pagalba.
Projekto ,,Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“ metu bus atlikta internetinė
apklausa, įvertintas patiriamo streso ir emocinės įtampos Vilniaus rajono ugdymo įstaigose lygis.
Vilniaus rajono mokyklų specialistai bus apmokyti naudotis šiuolaikinių technologijų Biofeedback
(Biologinio grįžtamojo ryšio) ir VR (virtualios realybės) metodais bei aprūpinti darbui reikalinga
įranga. Bus parengta metodinė medžiaga streso valdymo ir emocinės įtampos mažinimo tema.
Specialistai organizuos streso valdymo mokymus bei konsultacijas mokyklų bendruomenėms, teiks
tęstinę pagalbą sprendžiant streso valdymo ir savižudybių prevencijos problemas.