Vilniaus universiteto Edukacinės ir vaiko psichologijos magistrantų pažintinis vizitas Vilniaus r. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje

2019 m. rugsėjo 12 d. Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba sulaukė svečių – Vilniaus universiteto Edukacinės ir vaiko psichologijos krypties magistrantų ir jų vadovės dr. Dalios Nasvytienės.

Pažintinio vizito tikslas – susipažinti su įstaigoje vykdoma psichologine ir kompleksine pagalba vaikams. Vizito metu magistrantai domėjosi Vilniaus r. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vykdoma darbo specifika daugiakalbėje aplinkoje, tarnybos specialistų taikomais inovatyviais darbo metodais – biologinio grįžtamojo ryšio, nervinio grįžtamojo ryšio įranga, kalbos ir komunikacijos sunkumų šalinimo Warnke metodu. Svečiai džiaugėsi pamatę kaip praktikoje yra taikomi metodai, apie kuriuos jie yra girdėję teorinių paskaitų metu, išbandė Biofeedback ,,Verim“ metodą. Vilniaus r. PPT specialistai papasakojo apie pedagoginės ir psichologinės pagalbos galimybes ir prieinamumo didinimą Vilniaus rajone – apie glaudų tarnybos bendradarbiavimą su įstaigų specialistais, švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijos nariais, pedagoginės psichologinės informacijos prieinamumą internetinėje erdvėje (www.facebook.com/vilniausrPPT). Tikimės, kad dalis studentų ateityje papildys pagalbos specialistų gretas Vilniaus r. švietimo įstaigose.