Biofeedback (biologinio grįžtamojo ryšio) metodo mokymai Vilniaus r. ugdymo įstaigų psichologams

Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič ir tarnybos
psichologė Olga Bartkevič laimėto Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektų atrankos konkurso projekto „Streso valdymas ir
suicido rizikos prevencija“ rėmuose 2022 m. lapkričio 21, 22 dienomis organizavo Vilniaus rajono mokyklų
psichologams seminarą „I laipsnio Biofeedback mokymai“. Projekto lėšomis 10 Vilniaus rajono ugdymo
įstaigų aprūpinta darbui su Biofeedback metodu reikalinga įranga.
Seminaro dalyviai susipažino su Biofeedback metodo teoriniu pagrindu bei išmoko dirbti su
naujoviška įranga. Dirbant su Biofeedback metodu žmonės yra mokomi savireguliacijos, atsižvelgiant į kūno
fiziologinius pokyčius. Specialios įrangos ir prie žmogaus kūno prijungtų jutiklių pagalba fiksuojami
fiziologiniai parametrai yra pavaizduojami kompiuterio ekrane patrauklaus žaidimo pavidalu. Keičiantis
asmens psichologinei būsenai, kinta veiksmas kompiuteriniame žaidime realiu laiku, „čia ir dabar“. Svarbu,
kad Biofeedback metodas yra objektyvus, patikrintas praktikoje, modernus ir patrauklus, objektyviai parodo
mūsų vegetacinės nervų sistemos aktyvumą, tinka nustatant specifines psichofiziologines asmens reakcijas
bei asmenybės ypatumų tyrimams, taikomas streso reakcijų kontrolei, taip pat žmogaus sužadinimo lygio
reguliavimui.
Projekto „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“ vykdymo metu mokymuose dalyvavę
specialistai yra ir toliau palaikomi pritaikant seminaro metu įgytas žinias – Vilniaus rajono pedagoginės
psichologinės tarnybos psichologė Olgos Bartkevič organizuoja kassavaitines supervizijas specialistams.