Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos pranešimas „Smurto ir savižudybių prevencija“ švietimo įstaigų vadovų pasitarime

Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių
įgyvendinimo rėmimo projektų atrankos konkurso projekto „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“
rėmuose 2022 m. lapkričio 24 dieną Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime Vilniaus rajono
pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Olga Bartkevič ir direktorius Roman Juchnevič skaitė
pranešimą Smurto ir savižudybių prevencijos tema. Švietimo įstaigų vadovams pristatytos projekto „Streso
valdymas ir suicido rizikos prevencija“ įvykdytos ir numatomos vykdyti veiklos, pirminiai mokinių mokyklose
patiriamo streso ir emocinės įtampos lygio tyrimo rezultatai. Atkreiptas švietimo įstaigų vadovų dėmesys į
smurto ir savižudybių prevencijos vykdymo svarbą mokyklose. Papasakota apie savižudybės sampratą,
rizikos faktorius, mokyklos vaidmenį vykdant prevencines veiklas.