Metodinė diena su NŠA Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialistais.

Gruodžio 12 d. Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai turėjo Metodinę dieną su Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialistais. Metodinės dienos metu buvo aptarti aktualūs klausimai, susiję su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų vertinimais, specialistų darbo ypatumais.

Metodinė diena buvo vertinga mūsų tarnybos specialistams, nes pavyko pasidalinti savo sėkme bei iššūkiais, kurie nuolat kyla mūsų kasdieniniame darbe.