Kaip suvaldytį stresą?

Mokslinėje literatūroje stresas apibrėžiamas kaip vidinės įtampos būsena – fizinė ir psichinė organizmo įtampa, reakcija į slegiančias situacijas, keliančias grėsmę individo gerovei, sveikatai ar gyvybei. Kiekvienas stresinis įvykis sukuria vidinę įtampą, kuri pasireiškia įvairaus stiprumo neigiamais išgyvenimais: susierzinimu, pykčiu, įtūžiu, nerimu, baime, panika, liūdesiu, nusiminimu, depresija, planavimo, susikaupimo sunkumais.

Reaguodamas į stresą, žmogus sutelkia fiziologinius ir psichinius resursus bei skiria juos „kovai“ arba „bėgimui“. Kai kurie asmenys tampa nenatūraliai aktyvūs, daug kalba, kiti priešingai, „apmiršta“, jų reakcijos, kalba sulėtėja. Įtampa atsispindi ir žmogaus išvaizdoje, laikysenoje, fiziologinėse reakcijose: gali padidėti prakaitavimas, atsirasti drebulys, pasikeisti kvėpavimas, parausti arba išblykšti veidas, įsitempti raumenys.

Norint suvaldyti streso sukeliamas reakcijas tradiciniai metodai ne visada duoda norimų rezultatų, dėl to būtina taikyti šiuolaikinio mokslo atradimus psichologijos ir informacinių technologijų sityje.

2017 metų II pusmetį, Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau PPT) įgyvendino Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektą „Tu gali įveikti stresą 2!“. Šiuo projektu buvo siekiama vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokinių savižudybių ir smurto prevenciją, stiprinant jų psichikos sveikatą ir atsparumą stresui, panaudojant šiuolaikinių neurotechnologijų Biofeedback metodą.

Projekto metu PPT direktorius Roman Juchnevič ir tarnybos psichologė Olga Bartkevič organizavo Vilniaus rajono mokyklų psichologams seminarą „I laipsnio Biofeedback mokymai“. Seminaro dalyviai susipažino su Biofeedback (biologinio grįžtamojo ryšio) metodo teoriniu pagrindu bei išmoko dirbti su naujoviška įranga. Dirbant su Biofeedback metodu žmonės yra mokomi savireguliacijos atsižvelgiant į kūno fiziologinius pakyčius. Specialios įrangos ir prie žmogaus kūno prijungtų jutiklių pagalba fiksuojami fiziologiniai parametrai yra pavaizduojami kompiuterio ekrane patrauklaus žaidimo pavidalu. Keičiantis asmens psichologinei būsenai, kinta veiksmas kompiuteriniame žaidime realiu laiku, „čia ir dabar“, kas padeda žmonėms greičiau išmokti atsipalaidavimo ar koncentracijos technikų. Biofeedback tai modernus ir patikrintas praktikoje metodas, kuris objektyviai parodo mūsų vegetacinės nervų sistemos aktyvumą, tinka nustatant specifines psichofiziologines asmens reakcijas, taikomas streso reakcijų kontrolei, taip pat žmogaus sužadinimo lygio reguliavimui.

Iš projekto lėšų buvo nupirkta ir perduota 9 mokykloms Biofeedback įranga, kad seminaro dalyviai galėtu tęsti konsultacijas ir mokymus švietimo įstaigose. Taip pat, norint įvertinti patiriamo streso mokyklose lygį, projekto metų buvo atlikta anketine apklausa. Į klausimus atsakė mokytojai ir mokiniai.

Mokyklų specialistai įsipareigojo savo ugdymo įstaigose mokiniams ir mokyklų darbuotojams organizuoti seminarus ir konsultacijas, skirtus streso valdymui. Užsiėmimų metu bus naudojama įsigyta ir perduota ugdymo įstaigoms Biofeedback įranga, kurios pagalba specialistai galės spręsti ne tik streso valdymo, bet ir dėmesio, koncentracijos, savireguliacijos problemas, tuo pačiu didindami vaikų mokymosi pažangumą ir motyvaciją ugdytis. Gerosios patirties projekto rezultatus planuojama pristatyti mokyklų direktorių susirinkime bei konferencijoje.