Susitikimas su Vilniaus rajono švietimo įstaigų profesinio orientavimo ir informavimo konsultantais

Sausio 17 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau PPT) direktorius Roman Juchnevič susitiko su Vilniaus rajono švietimo įstaigų profesinio orientavimo ir informavimo konsultantais. Susitikimo metu Tarnybos vadovas pristatė Erasmus + projekto „Trio to Success“, kurį įgyvendino Vilniaus r. PPT, rezultatus.

Projekto „Trio to Success“- tikslas stiprinti profesinio mokymo sistemos kokybę, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo profesiniam orientavimui ir konsultavimui, socialinių, profesinių bei verslumo įgūdžių formavimui.

Susitikimo metu Roman Juchnevič išdalino metodinę medžiagą, skirtą darbui su jaunimu karjeros planavimo srityje.

Projekto metu buvo sukurti 5 produktai: O1 Kompetencijų ugdymo scenarijų rinkinys skirtas profesinio konsultavimo specialistams ir su jaunimu dirbantiems asmenims, O2 Ugdymas per darbą ir profesinis mokymas. Geroji patirtis, O3 Verslumo kompetencijų ugdymo vadovas: gerosios praktikos pavyzdžiai, O4 Inovatyvus paramos jaunimui modelis profesinio mokymo sistemoje bei O5 Mokomieji filmai, skirti naudoti jaunimo profesiniame orientavime.

Projekto produktus PDF formatu rasite apsilankę Vilniaus rajono PPT internetinėje svetainėje: https://ppt.vrsa.lt/o3-verslumo-kompetenciju-ugdymo-vadovas