Karjeros specialistų susitikimas

Birželio 15 d. Roman Juchnevič, Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius, kuruojantis
karjeros ugdymo veiklą Vilniaus rajone, organizavo susitikimą su Vilniaus rajono mokyklų karjeros
specialistais. Šio susitikimo tikslas buvo aptarti pasiekimus ir planuoti būsimus darbus kitiems mokslo
metams. Karjeros specialistų funkcija yra padėti mokiniams karjeros ugdymo procese ir būsimos profesijos
pasirinkime. Karjeros specialistai aktyviai dalijosi savo patirtimi bei naujausiomis karjeros ugdymo
tendencijomis ir darbo sėkmės strategijomis. Susitikimas Tarnyboje suteikė puikią galimybę geriau pažinti
kitus specialistus ir pasidalinti savo žiniomis bei patirtimi. Susitikimas vyko dinamiškai, produktyviai ir
skatino kūrybiškumą planuojant darbus kitiems metams. Kitais mokslo metais suplanuota atlikti vyresnių
klasių apklausą apie ateities profesinius planus, pravesti mokiniams daugiau praktinių mokymų karjeros ir
įsidarbinimo tematika bei organizuoti jaunimo karjeros planavimo ir verslumo ugdymo konferenciją ,,Nuo
nulio iki milijardo“. Norime išreikšti padėką visiems dalyvavusiems ir atsakingai dirbusiems karjeros
specialistams.