ATRANKA KARJEROS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTIINFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS
VILNIAUS RAJONO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ
KARJEROS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI
SIŪLOME:
–   nuo 0,5 arba 1 et. pareigas pagal neterminuotą darbo sutartį (koef. nuo 7,44);
–    kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;
–    profesinės kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje ir ES šalyse;
–    lankstų darbo grafiką;
–    visas socialines garantijas.
Darbo vieta – Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos.
Įsidarbinimo vieta – Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.
REIKALAVIMAI:
– turėti ne žemesnį kaip Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI lygio kvalifikacinį laipsnį arba
lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
– gebėti naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis
informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su
karjeros valdymo paslaugų teikimu, bei parinkti tinkamas informacines priemones ir šaltinius pagal
paslaugos gavėjo poreikius;
– dirbti komandoje bei konstruktyviai spręsti problemas;
– bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir socialiniais
partneriais;
– Mokėti valstybinę kalbą;
– mokėti B2 lygiu bent vieną iš pagrindinių ES kalbų (pageidautina mokėti lenkų, rusų kalbą);
– turėti motyvaciją mokytis, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, bendradarbiauti su profesinio
mokymo centrais, aukštosiomis mokyklomis bei kitomis profesinės veiklos įstaigomis.
Daugiau informacijos rasite:
Dėl Rekomendacijų dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo
švietimo įstaigose patvirtinimo:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3dfe340291d11edb4cae1b158f98ea5
DOKUMENTAI, KURIUOS PATEIKIA PRETENDENTAI:

 1. Gyvenimo aprašymą (Europass).
 2. Motyvacinį laišką.
 3. Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Pirmenybę įsidarbinti turės kandidatai užsiregistravę į kvalifikacijos tobulinimo mokymus
  asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas.
  Daugiau informacijos rasite čia:
  https://www.lmnsc.lt/karjeros_specialistu_mokymai/
  KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Dokumentus kviečiame pateikti el. paštu: info@ppt.vrsa.lt su nuoroda KARJEROS SPECIALITAS.
Atrinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui adresu:
A. Mickevičiaus g. 16, LT – 15170, Nemenčinė,
tel.: 8 5 243 9429
Skelbimo galiojimo data: 2023-09-15