Projektas „Neuroedukacijos metodų taikymas vaikų ir šeimos psichikos sveikatos stiprinime“

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektų atrankos
konkurse, kuriame laimėjo projektą „Neuroedukacijos metodų taikymas vaikų ir šeimos psichikos sveikatos
stiprinime“.

Džiaugiamės ir dėkojame Vilniaus rajono savivaldybės administracijai už gautas lėšas ir
galimybę taikant neuroedukacines programas padėti vaikams ir šeimoms geriau suprasti ir valdyti emocijas,
gerinti gebėjimus reguliuoti impulsus ir stresą, bei skatinti sveikesnį požiūrį į save ir aplinkinius.

Neuroedukacija, kaip ir kiti neuromokslai, remiasi neurobiologo Giacomo Rizzolatti teorija apie
veidrodinius neuronus ir naujausiais tyrimais apie tai, kad žmogaus psichika yra labili bei paslanki ir
pasitelkus specialius metodus, galima išugdyti naujas smegenų neuronų asociacijas, naujus sąlyginius
refleksus, suaktyvinti vidinį savireguliacijos mechanizmą, kuris yra atsakingas už žmogaus fizinę ir emocinę
sveikatą.

Projekte dalyvaus Vilniaus rajono savivaldybės vaikai jų tėvai bei švietimo ir socialinių įstaigų
darbuotojai. Projekte suplanuotos veiklos:

 • Individualus ir grupiniai užsiėmimai vaikams, susiduriantiems su įvairiomis psichologinėmis ir
  socialinėmis problemomis
 • Tęstinės konsultacijos vaikų tėvams/globėjams
 • Konsultacijos specialistams, dirbantiems su projekte dalyvaujančiais vaikais, su kuriais bus
  aptariamos galimos vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo kryptis.
 • Projektą užbaigsime konferencija, skirta ugdymo įstaigų, psichikos sveikatos centro, socialinių
  paslaugų teikiančių centrų specialistams.
  Planuojama, kad projekte dalyvaus apie 120 asmenų, o sklaida apims apie 3000 Vilniaus rajono ir
  Lietuvos gyventojų.