Konkurs „Kariera przyszłości“

W konkursie „Kariera przyszłości“ rywalizowało 12 szkół podwileńskich. Uczniowie mieli za zadanie nakręcenie i zaprezentowanie filmiku na temat przyszłych zawodów, kariery. Filmiki o zawodach, przedsiębiorczości i możliwościach kariery nakręcili uczniowie klas 9-12 z Gimnazjów rejonu Wileńskiego.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła drużyna z Gimnazjum „Aušros“ w Kowalczukach, drugie – Gimnazjum w Pogirach, trzecie – Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie. Czwarte miejsce i wyróżnienie zdobyła drużyna z naszego gimnazjum.

Każda drużyna otrzymała dyplomy i litewskie sękacze. Zwycięska ekipa została dodatkowo zaproszona do odwiedzenia samorządu rejonu wileńskiego oraz zapoznania się z jego działalnością. Przygotować się drużynie do konkursu pomogły panie H. Streła i K. Wojciechowicz. W filmiku nazwanym „ Mrówki z Ruszczycówki“ brali udział uczniowie klasy IIGc K. Petrusewicz, J. Okulewicz, A. Łutowa, a także uczniowie IIGb klasy E. Waluszkiewicz, E. Kowgier, E. Paszkowski. Zostaliśmy nagrodzeni wycieczką do studia Litewskiej Telewizji.

Pan Robert Komarowski zastępca dyrektora administracji, gratulując zwycięzcom, życzył, by młodzież, jeśli nawet na jakiś czas wyjedzie, np. w celu podjęcia studiów czy zdobywania doświadczenia, powróciła do rejonu wileńskiego i swoją aktywnością przyczyniła się do jego dalszego rozwoju. Kierownik Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego Roman Juchniewicz powiedział z kolei, że udział w podobnych przedsięwzięciach świadczy o aktywności, kreatywności, posiadanych umiejętnościach pracy w grupie i zdolnościach autoprezentacji mlodzieży, a posiadanie takich kompetencji jest podstawą do zrobienia kariery. Dodał przy tym, że aktywność zawsze popłaca.

Konkurs miał na celu zmotywowanie uczniów do interesowania się przyszłą karierą zawodową. Zorganizowała go Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Rejonu Wileńskiego. Stał się przedsięwzięciem zorganizowanym w ramach międzynarodowego projektu finansowanego ze środków programu europejskiego Erasmus+. Projekt realizują organizacje z Litwy (Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Rejonu Wileńskiego), Polski „Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych“ oraz Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży i Włoch „Cometa Formazione“. Celem projektu jest polepszanie jakości systemu nauczania zawodowego.

Prace konkursowe oceniało międzynarodowe jury – w komisji zasiedli członkowie z Litwy, Polski i Włoch Jury oceniało nie tylko same filmiki, ale również to, jak drużyna się przedstawiła i zaanonsowała swój materiał wideo.

Filmiki były różne, ale myślą przewodnią większości z nich było to, że przy wyborze przyszłej drogi zawodowej warto słuchać swego serca i odważnie sięgać po realizację marzeń.