Konsultacje scenariuszy

Miło nam poinformować, że zakończyły się konsultacje dotyczące naszego pierwszego produktu, jakim jest zbiór scenariuszy z zakresu doradztwa zawodowego przygotowany dla doradców zawodowych i osób pracujących z młodzieżą. W konsultacjach uczestniczyli doradcy zawodowi, psychologowie i pedagodzy z Litwy (16.06. br.), Włoch (27.06. br.) i Polski (27.06.br.)

Scenariusze zostały przygotowane jako wsparcie dla nauczycieli w przygotowaniu warsztatów dotyczących rozwoju następujących kompetencji: pracy zespołowej, komunikacji, zaradności, pozytywnego myślenia, kreatywności, podejmowania decyzji i samopoznania.

Do 24.12.2016r. partnerzy projektu będą je testować w placówkach oświatowych w swoich krajach.