Wizyta studyjna w Poznaniu

W dniach 17 – 23 października 2016 r. odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach realizacji projektu ,,Trio to Success”. Gospodarzami wizyty było Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Spotkanie dotyczyło podsumowania dotychczasowej pracy, w tym produktu O2 – Przewodnika dobrych praktyk w kształceniu zawodowym oraz stworzenia wytycznych do kolejnego opracowania –  Przewodnika umiejętności społecznych i przedsiębiorczych. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji  spółdzielni socjalnych w Studzieńcu i w Koninie. Dodatkowo partnerzy zapoznali się z funkcjonowaniem klasy patronackiej firmy Solaris. Wzięli również udział w konferencji pn. Virtual Game Method in Higher Education. Mieli także okazję założyć własne, wirtualne przedsiębiorstwo w ramach gier strategicznych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra miejska dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. Od marzeń do realizacji – działaj, rozwijaj, zdobywaj!  rozwijająca umiejętności przedsiębiorcze młodzieży.

Dziękujemy partnerom z Polski za zaangażowanie i profesjonalną organizację wizyty studyjnej.