KŪRYBINIŲ DARBELIŲ KONKURSAS „PAVASARIO SIMFONIJA“

Maloniai kviečiame pagalbos mokiniui specialistus kartu su savo ugdytiniais aktyviai dalyvauti konkurse „Pavasario simfonija“.

Konkurso koordinatoriai:
spec.ped. T. Lozovaja,
spec ped. I. Prokopovič

konurso nuostatai

PARAIŠKA