KVIETIMAS

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Vilniaus r. savivaldybės švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būreliu 2018 m. gegužės 15 d. maloniai kviečia dalyvauti respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Vaikas. Šeima. Mokykla“, skirtoje paminėti Tarptautinę šeimos dieną.

Konferencijos tikslas – stiprinti šeimos, ugdymo įstaigų ir kitų institucijų bendradarbiavimo ryšius, dalytis patirtimi ir idėjomis apie veiksmingus bendradarbiavimo būdus, padedančius siekti geresnių mokinių mokymosi rezultatų ir lemiančius sėkmingą vaikų socializaciją.

 

Konferencija vyks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje (Rinktinės g. 50, Vilnius). Pradžia: 10.00 val. (registracija nuo 9.00 val.).

 

Renginyje kviečiami dalyvauti: švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, Vaiko gerovės komisijų pirmininkai ir nariai, švietimo pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai, mokytojai, auklėtojai, seniūnijų administracijos darbuotojai, socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, ir kiti specialistai, siekiantys pagilinti žinias bendravimo ir bendradarbiavimo srityse.

 

Konferencijos dalyviams bus įteikti VšĮ Trakų švietimo centras akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (6 ak. val.).

Dalyvio mokestis: 5 Eur.

 

Konferencijos dalyvių maloniai prašome ne vėliau kaip iki š.m. gegužės 12 d. registruotis internetu: https://goo.gl/byo4LE

 

Prašytume pasidalyti šia informacija su savo kolegomis.

 

Laukiame Jūsų atvykstant!