SUPERVIZIJŲ CIKLAS LOGOPEDAMS

2018 metais nuo vasario mėnesio Vilniaus rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo organizuotas rajono logopedams supervizijų ciklas ,,Fonetinis kalbėjimo sutrikimas“, ,,Fonologinis kalbos sutrikimas“, ,,Dizartrija“. Temos buvo parinktos pagal aktualumą. Susirinkę specialistai analizavo sudėtingesnius fonetinio kalbėjimo, fonologinio kalbos, dizartrijos sutrikimų atvejus, reflektavo ir mokėsi suprasti savo darbo sunkumų priežastis. Bendromis jėgomis ieškojo sutrikimų įveikimo metodų ir formų. Supervizijose buvo ne tik sprendžiamos aktualios darbinės problemos, bet ir mokomasi kartu, kaip jas galėtumėme spręsti.

Ugdymo įstaigose logopedai susiduria su įvairiais sudėtingesniais kalbos, kalbėjimo, komunikacijos atvejais. Logopedės B. Juknevičiūtė, V. Ašmonaitienė, Č. Urbanovič, D. Banevič, M. Krasovska, J.Skripskienė pristatė vaikų anamnezes, priemones, vykdomo darbo eigą, gautus rezultatus. Buvo išgryninta ir smulkiai aptarta kiekviena pasirinkta situacija. Demonstravo mokomąją medžiagą, priemones garsų formavimui, taip pat filmuotą medžiagą, atliekamą veido raumenų masažą vaikui su dizartrija.

Pristatydamos savo išskirtinius atvejus logopedės aptarė, kas pavyko ir kas ne, bandė atsakyti į dominančius klausimus. Specialistės pageidavo pratęsti supervizijų ciklą įvairiomis kalbos, kalbėjimo, komunikacijos sutrikimų temomis. Logopedės priėjo bendros išvados, kad praktinių ir teorinių patirčių derinimas yra labai naudingas.

7 punktas

Vilniaus r. PPT logopedės metodininkės Česlava Urbanovič ir Beata Juknevičiūtė