Projektas „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba laimėjo Vilniaus rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektą
„Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“. Projektui įgyvendinti reikalingas lėšas skyrė
Vilniaus rajono savivaldybė. Projekto metu iki 2022 gruodžio mėn. 25 d. numatoma vykdyti
Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių savižudybių prevenciją, stiprinti jų atsparumą
stresui ir mažinti emocinę įtampą ugdant gebėjimą atsipalaiduoti šiuolaikinių neurotechnologijų
Biofeedback (biologinio grįžtamojo ryšio) bei VR (virtualios realybės) įrangos pagalba.
Projekto ,,Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“ metu bus atlikta internetinė apklausa,
įvertintas patiriamo streso ir emocinės įtampos Vilniaus rajono ugdymo įstaigose lygis – tai padės
identifikuoti mokyklas su didžiausia galimo suicido atvejo rizika. Projekto lėšomis bus parengta
metodinė medžiaga streso valdymo ir emocinės įtampos mažinimo tema ir apmokyti dešimties
Vilniaus rajono mokyklų specialistai naudotis šiuolaikinių technologijų Biofeedback (Biologinio
grįžtamojo ryšio) ir VR (virtualios realybės) metodais bei aprūpinti darbui reikalinga įranga.
Specialistai organizuos streso valdymo mokymus bei konsultacijas mokyklų bendruomenėms bei
galės sėkmingai taikyti įgytas žinias savo darbe ir teikti tęstinę pagalbą sprendžiant streso valdymo,
dėmesio koncentracijos, savireguliacijos problemas.
Tikimės, kad projekto metu įgyvendintos veiklos padės sėkmingai sustiprinti mokyklų
bendruomenių atsparumą stresui, o įgyti gebėjimai atsipalaiduoti leis sumažinti emocinę įtampą, tuo
pačiu mažindami suicido riziką.