Metodinis susitikimas su Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro atstovais

Birželio 14 dieną įvyko Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir ugdymo įstaigų psichologų
metodinis susitikimas su Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro atstovais. Pagrindinis susitikimo
tikslas buvo sustiprinti bendradarbiavimą su centru.
Susitikimo metu Šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Justina Turbienė ir globos centro vadovas Tomaš
Pileckas pasakojo apie darbo specifiką, apie paslaugas Vilniaus rajono gyventojams ir karo pabėgėliams iš
Ukrainos, apie nepailstamą norą pasiekti naujus globėjus ir skleisti žinią apie globą ir įvaikinimą bei naujus
būdus juos pasiekti. Metodinio susitikimo metu sutarta organizuoti bendrus mokymus ir esant galimybei
supervizijas.
Vilniaus rajono ugdymo įstaigų psichologams Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko gerovės centras padarė labai
didelį įspūdį. Svečiai liko sužavėti tvarkingai ir funkcionaliai įrengtomis centro patalpomis bei gražiai
sutvarkyta aplinka, o didžiausią įspūdį paliko centre dirbantys žmonės, jų begalinis nuoširdumas ir noras
padėti savo klientams.