Projektas „Vilniaus rajono jaunimo psichologinio stiprinimo programa – ir tu gali“

Vilniaus rajono PPT dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektų atrankos konkurse ir laimejo projekto „Vilniaus rajono jaunimo psichologinio stiprinimo programa – ir tu gali“ finansavimą.

Projekto tikslas – vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų vyresnių klasių mokinių savižudybių ir smurto prevenciją, stiprinant jų psichikos sveikatą ir geresnį prisitaikymą socialiniame gyvenime.

Projekte dalyvavęs Vilniaus rajono jaunimas įgijo žinių savižudybių, smurto prevencijos bei psichikos sveikatos tema, sužinojo apie galimas grėsmes, rizikos faktorius, pagalbos galimybes. Pagerino asmeninių, socialinių, streso valdymo, bendravimo kompetencijas, įgijo lyderių savybių. Būtent šios savybė įgalina tapti asmenis pakankamai stipriais ir socialiai atsakingais bendruomenės nariais.

Projekto metu Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų vyresnių klasių mokiniams buvo organizuota 15 psichikos sveikatos stiprinančių mokymų savižudybės prevencijos, streso valdymo, tikslų nustatymo ir siekimo bei psichologinio atsparumo temomis (apmokyta daugiau nei 110 mokinių). Seminarus vedė PPT psichologai Roman Juchnevič ir Olga Bartkevič bei Artūras Bolyčevas – Europos kultūrizmo čempionas neįgaliųjų kategorijoje. Mokymų metu buvo taikomi aktyvaus mokymo metodai, diskusijos, pratimai su video kamera bei naudojama šiuolaikinių neurotechnologijų Biofeedback įranga, kurios pagalba galima efektyviai mokytis valdyti reakcijas į stresą. Papildomai, labiausiai motyvuotiems mokiniams, pravesti mokymai bendravimo ir lyderystės tema.

Iš projekto lėšų pagaminta ir išdalinta mokykloms 1000 lankstinukų su informacija apie psichologinį atsparumą bei sukurtas motyvuojantis video filmukas.

Manome, kad mokiniai, dalyvavę psichikos sveikatos stiprinimo programoje „Ir Tu gali“, talkins organizuojant psichikos sveikatos stiprinimo renginius mokyklose ateityje.