Vilniaus rajono mokyklų mokiniams – mokymai, kurie padės „surasti save“

Jaunimui šiais laikais atsiveria daugybę galimybių, yra atviros plačiausios veiklos ir bendravimo erdvės. Tačiau neretai šiuolaikinėje vartotojiškoje visuomenėje jaunas žmogus, ypatingai savo vėlesnės paauglystės etape, susiduria su daugybe vidinių ir išorinių dilemų bei įtampų, kurios veikia jo elgesį, laikyseną ir psichiką. Psichologiniu požiūriu pagrindinis šio raidos etapo uždavinys yra tapatumo formavimasis, susijęs su atsiskyrimu nuo šeimos, dažnai lydimas konfliktų, su stiprėjančia ir ne visada teigiama bendraamžių įtaka. Todėl, siekiant padėti jaunam žmogui „susivokti“, būtina, kad su juo dirbtų specialią kompetenciją bei gebėjimus turintys specialistai.

Vilniaus rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektų atrankos konkurse ir laimejo projekto „Vilniaus rajono jaunimo psichologinio stiprinimo programa – ir tu gali“ finansavimą. Projekto tikslas – vykdyti Vilniaus rajono mokyklų vyresnių klasių mokinių savižudybių ir smurto prevenciją, stiprinant jų psichikos sveikatą ir geresnį prisitaikymą socialiniame gyvenime.

Šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų vyresnių klasių (16-19 metų amžiaus) mokiniams rengiami mokymai, kurių metu jauni žmonės bus mokomi efektyviai valdyti stresą, spręsti konfliktus, nustatyti ir siekti tikslų. Taip pat su mokiniais kalbama apie smurto, žalojančio elgesio ir savižudybių prevenciją, nes jaunų žmonių savižudybių ir patiriamo smurto mastas Lietuvoje yra viena opiausių problemų. Labiausiai  motyvuotiems mokiniams, kurie bus atsakingi už projekto tęstinumą, planuojama pravesti papildomus mokymus lyderystės tema.

Mokymų metu taikomi aktyvaus mokymo metodai, diskusijos, pratimai su video kamera bei naudojama šiuolaikinių neurotechnologijų Biofeedback įranga. Seminarus veda didelę patirtį mokymuose turintys Vilniau r. pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai Roman Juchnevič ir Olga Bartkevič. Lektoriams padeda ir veda dalį seminarų Lietuvos ir Europos kultūrizmo čempionas Artūras Bolyčevas (varžosi neįgaliųjų kategorijoje). A.Bolyčevas mokiniams pristato savo įkvepiančią patirtį. Jaunas žmogus nepalūžo net patyręs itin sunkių išbandymų. Vos gimusiam jam buvo diagnozuotas apatinės kūno dalies cerebrinis paralyžius. Tačiau Arturas surado būdų, kaip išreikšti save, nepaisydamas negalios tapo stiprus fiziškai ir psichologiškai.

Pirmi mokymai jau vyko  Nemenčinės Konstanto Parčevskio ir Nemenčinės Gedimino gimnazijose. Planuojama pravesti penkis 3 seminarų mokymų ciklus, iš viso bus organizuota 15 seminarų, apmokyta 100 mokinių. Kviečiame mokinius pasinaudoti proga ir dalyvauti Vilniaus rajono PPT projekte ,,Ir Tu Gali“.