Projekto Trio2Success tarptautinis partnerių susitikimas Vilniuje

Rugsėjo pradžioje įvyko projekto Trio2Success, finansuojamo pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“, tarptautinis partnerių susitikimas Vilniuje. Partneriai – Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Poznanės jaunimo profesinio konsultavimo centras (Lenkija), Socialinių įmonių asociacija (Lenkija) bei organizacija Cometa Formazione (Italija) susitiko aptarti projekto Trio2Success įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus.
Projekto tikslas – stiprinti profesinio mokymo sistemos kokybę, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo profesiniam orientavimui ir konsultavimui, socialinių, profesinių bei verslumo įgūdžių formavimui.
Susitikimo metu buvo aptarti vieno iš projekto produkto – motyvacinio trumpametražio filmo, skirto karjeros konsultavimo paslaugų populiarinimui, rengimo darbai.
Partneriai taip pat aptarė projekto rezultatų viešinimo strategiją. Spalio mėnesį planuojama projekto Trio2Success rezultatų viešinimo konferencija. Konferencijos metu bus pristatyti projekto rezultatai, išdalintos projekto metų parengtos metodines rekomendacijos, skirtos karjeros konsultavimo ir profesinio orientavimo sistemos tobulinimui. Tikimės, kad projekto Trio2Success rezultatai padės jauniems žmonėms renkantis profesiją ir planuojant karjerą ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.