Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos seminare – šiuolaikiniai ugdymo metodai

Šiandien, balandžio 26 dieną Vilniaus rajono savivaldybės Didžiojoje salėje vyko nemokamas praktinis seminaras „Neuromokslų pasiekimų taikymas efektyvesniam žmogaus funkcionavimui“, kurį organizavo Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut, pasveikinusi susirinkusius seminaro dalyvius, pasidžiaugė gausiu dalyvavimu bei palinkėjo diskusijų metu pasidalinti įžvalgomis, rasti atsakymus į svarbiausius klausimus. „Tikiu, kad neuromokslų pasiekimų taikymo nagrinėjimas yra ypatingai svarbi ir aktuali tema. Kuo daugiau kalbėsime, diskutuosime ir sužinosime, o vėliau priimtus sprendimus įgyvendinsime, tuo geriau bus mūsų žmonėms, mūsų gyventojams”, – seminaro dalyviams kalbėjo direktoriaus pavaduotoja.

Praktiniame seminare dalyvavę ugdymo įstaigų psichologai, specialieji pedagogai, logopedai ir socialiniai pedagogai, mokytojai ir mokinių tėvai buvo supažindinti su šiuolaikinėmis priemonėmis bei metodais, skirtais palengvinti ir paefektyvinti vaikų mokymosi procesą.

Seminare buvo pristatyti ne tik efektyviam mokymuisi skirti įrenginiai, tačiau dalyviai turėjo galimybę praktiškai išbandyti Biofeedback ir Neurofeedback įrangą, padedančią gerinti žmogaus savireguliaciją, valdyti pasitaikančias stresines situacijas bei spręsti psichosomatinių susirgimų problemas. Vaikai Biofeedback metodo pagalba mokomi didinti dėmesio koncentraciją ir tuo pačiu gerinti ugdymosi rezultatus. Taip pat buvo pristatytos specialiosios kompiuterinės programos www.neurogra.pl ir www.dromnibus.com, kurių pagalba lavinami pažintiniai gebėjimai.

Pranešėjai – Lietuvos olimpinio sporto centro psichologė Aistė Žemaitytė, Vilniaus r. J. Bosko gimnazijos ir Vilniaus r. Pagirių gimnazijos psichologas Darius Navaslauskas, Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Olga Bartkevič, Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė Beata Juknevičiūtė, Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Agnieška Ragucka bei Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič dalinosi su seminaro dalyviais patirtimi teikiant pagalbą vaikams, turintiems atminties ir dėmesio sutrikimų, emocijų ir elgesio bei kalbos problemų.

Šiuo metu Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba rengia projektą „Tu gali įveikti stresą 2“, kurį laimėjus bus įsigytos ir mokykloms perduotos priemonės, kurios buvo pristatytos seminare, siekiant pagerinti ugdymo(-si) pagalbą vaikams.

Daugiau informacijos apie Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą bei ateityje organizuojamus mokymus galite rasti adresu: www.ppt.vrsa.lt.