PUPP, tarpinių ir BE pritaikymo procesas

Spalio 3 d. Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo susirinkimą, kurio metu buvo pateikta aktuali informacija apie PUPP, tarpinių patikrinimų ir BE pritaikymo galimybes specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Susitikime dalyvavo mokyklų administracijų atstovai, švietimo pagalbos specialistai ir pedagogai, kurie yra atsakingi už šią veiklą savo įstaigoje.

Norime pabrėžti, kad egzaminų pritaikymas yra neatsiejama dalis nuosekliai ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Tinkamas egzaminų pritaikymas yra itin svarbus veiksnys, kuris gali tiesiogiai paveikti mokinių rezultatus egzaminų metu. Tikimės, kad aptardami šias svarbias temas bei bendradarbiaudami galėsime padėti mokiniams siekti aukštų rezultatų egzaminuose.