Švietimo įstaigų vadovų vertinimo metodiką reikėtu tobulinti

Š. m. lapkričio 9 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko susitikimas aptarti pretendentų būti švietimo įstaigų vadovais kompetencijų vertinimo metodiką.

Susitikime dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė ir vyriausioji specialistė Regina Labinienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė Irma Čižienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Pedagogų vertinimo skyriaus vedėja Jovita Monkevičienė, Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos (toliau LPPTVA) prezidentė, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Roma Vida  Pivorienė ir LPPTVA valdybos atstovas Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič.

Susitikimo metu Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos atstovai atkreipė dėmesį, kad pretendentų būti švietimo įstaigų vadovais kompetencijų vertinimo metodika nepritaikyta pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų atrankai. Norint, kad pedagoginė psichologinė tarnyba dirbtų veiksmingai, svarbu, kad jos vadovas turėtų ne tik vadybinių gebėjimų bet ir specifinių žinių, kompetencijų ir nuostatų  reikalingų darbui tarnyboje (tai reglamentuota ir teisinėje bazėje). Šiuo metų pretendentų atrankos vertinimo metodikoje dėmesys skiriamas bendrojo ugdymo mokyklos ugdymo proceso organizavimui (pamokos organizavimas, pasiekimų vertinimas, lankomumo problemų sprendimas ir kt.), o tai labai skiriasi nuo pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos specifikos.

Diskusijos metų sutarta, kad pretendentų būti švietimo įstaigų vadovais vertinimo metodiką reikėtu tobulinti. Tikslinga, kad vertinimo procesas susidėtų iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje turėtų  būti vertinamos bendrosios vadovavimo kompetencijos ir gebėjimai.  Antroje  dalyje  individualios užduotys ir pokalbio klausimai būtų parengti atsižvelgiant į įstaigos, kuriai pretendentas nori vadovauti, specifiką (pvz., pedagoginės psichologinės tarnybos, ikimokyklinės įstaigos, dailės mokyklos ir kt.).