Naratyvinės terapijos mokymai Vilniaus rajone dirbantiems psichologams

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendina projektą „Naratyvinės terapijos taikymas vaikų, jaunimo ir šeimos psichikos sveikatos stiprinime“, finansuojamą iš Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektų konkurso lėšų.

Projekto „Naratyvinės terapijos taikymas vaikų, jaunimo ir šeimos psichikos sveikatos stiprinime“ tikslas yra stiprinti Vilniaus rajone gyvenančių vaikų, jaunimo ir šeimų psichikos sveikatą ir vykdyti savižudybių bei smurto prevenciją, taikant naratyvinę terapiją specialistų darbe.

Lietuvos visuomenės, taip pat ir Vilniaus rajono gyventojų, psichikos sveikata nėra gera: socialiniai bei moksliniai tyrimai rodo aukštus savižudybių ir agresijos rodiklius, nemažą rizikos grupei priskiriamų vaikų ir jaunimo dalį, šeimose dažnai pasitaikantį smurtinį elgesį. Psichologinis ir socialinis konsultavimas gali padėti spręsti iškylančias problemas, tačiau efektyvios konsultavimo paslaugos Lietuvoje, ypač mažesniuose miesteliuose yra sunkiai pasiekiamos. Norvegų terapeutai jau 10 metų taiko į šeimą orientuotą sisteminį terapijos modelį, kurio viena pagrindinių dalių – naratyvinė terapija, skirta dirbti su sunkiomis rizikos šeimomis, ja siekiama padėti šeimoms ir asmenims patiems pamatyti savo stipriąsias puses ir silpnybes bei gerinti tarpusavio bendravimą, orientuojantis į pozityvųjį asmenų priėmimą, ieškant stiprių šeimos ir asmens pusių. Naratyvinio konsultavimo metu padedama šeimai ir asmeniui pamatyti galimus savo sunkumų sprendimo būdus. Naratyvinė terapija orientuota ieškoti paramos šaltinių socialinių santykių lygmenyje, todėl nėra sudėtinga ir lengvai pritaikoma psichologų darbe.

Įgyvendinant projektą, vyko dviejų dalių naratyvinės terapijos mokymai (viso 32 ak. val.) – 16 ak. val. „Įvadas į naratyvinę terapiją“ ir 16 ak. val. „Pagalba vaikams, jaunimui ir šeimai taikant naratyvinę terapiją“ Vilniaus rajono savivaldybėje 2017 m. spalio 30-31 d. bei lapkričio 13-14 dienomis. Mokymus vedė Dr. Giedrė Širvinskienė, psichologė, biomedicinos mokslų (visuomenės sveikatos) daktarė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedros lektorė, Sveikatos tyrimų instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja, VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centro psichologė, viena iš pirmųjų naratyvinės terapijos taikymo pradininkių Lietuvoje, turinti naratyvinės terapijos apmokymo ir supervizijų vedimo praktikos. Mokymuose dalyvavo psichologai iš Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro, VšĮ Vaikų ir paauglių socialinio centro, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro, Vilniaus r. Avižienių gimnazijos, Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos, Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos, Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos, Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos, Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos, Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos, Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos, Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos, Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos bei Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos.

Mokymų dalyviai labai džiaugėsi mokymų metu įgytomis teorinėmis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais, įtraukiančiomis praktinėmis užduotimis, išmoktais naudingais būdais pagarbiai dirbti su žmonėmis, turinčiais psichologinių sunkumų, papildytu metodų, metodikų, darbo priemonių rinkiniu, jaukia mokymų atmosfera, galimybe praplėsti turimus išteklius. Mokymų dalyviai išėjo įkvėpti noro išbandyti išmoktus praktinius įrankius savo kasdieniame darbe.

Apmokyti specialistai teiks Vilniaus rajone gyvenantiems vaikams, jaunimui ir šeimoms psichologinę ir socialinę pagalbą, taikant naratyvinės terapijos principus ir metodus. Kiekvienas specialistas suteiks pagalbą mažiausiai 5 klientams – asmenims ir/arba šeimoms. Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai Agnieška Ragucka ir Olga Bartkevič bei dr. Giedrė Širvinskienė apmokytiems specialistams teiks lapkričio ir gruodžio mėnesį profesinę priežiūrą, taikant naratyvinės terapijos principus.

Tikimės, kad projekto „Naratyvinės terapijos taikymas vaikų, jaunimo ir šeimos psichikos sveikatos stiprinime“ dalyviai ir pasibaigus projektui pasinaudos įgytomis žiniomis ir įgūdžiais savo kasdieniame darbe teikiant šiuolaikišką, pasaulyje pripažintais naujoviškais metodais grįstą psichologinę pagalbą, kuri leis stiprinti Vilniaus rajone gyvenančių vaikų, jaunimo ir šeimų psichikos sveikatą ir vykdyti savižudybių bei smurto prevenciją.

Labai norime padėkoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai už suteiktą galimybę organizuoti prasmingus mokymus, psichologinę pagalbą teikiančių specialistų darbo įgūdžių tobulinimui skirtą paramą, suteiktas mokymų patalpas bei rūpinimąsi Vilniaus rajono įvairių psichologinių, asmenybės problemų turinčiais gyventojais. Tikimės ir kitais metais projekto tęstinumo organizuojant naratyvinės terapijos mokymus kitiems specialistams, teikiantiems psichosocialines paslaugas Vilniaus rajono gyventojams.

 

Parengė Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Agnieška Ragucka ir Olga Bartkevič