„Trio to success“, czyli jak osiągnąć sukces

Jak odnaleźć własną ścieżkę zawodową, czym się w życiu zająć, żeby mieć z wykonywanej pracy satysfakcję i pieniądze – szukać odpowiedzi na te pytania pomagają młodzieży doradcy zawodowi. Projekt „Trio do sukcesu“, czyli w oryginale: „Trio to success“, w którym uczestniczyła Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Rejonu Wileńskiego, był wymianą doświadczeń doradców zawodowych z trzech państw: Polski, Litwy i Włoch. Podsumowaniem projektu była konferencja „Realia kształcenia młodzieży dla kariery: kształcenie kompetencji zawodowych, wspieranie przedsiębiorczości, nauczanie zawodowe“.

więcej…