Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų susirinkimas „Veiklų planavimas ir vykdymas įtraukties plėtros srityje“

Sausio 11 d. įvyko bendras Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos ir Specialiųjų pedagogų ir logopedų, dirbančių Vilniaus r. savivaldybės švietimo įstaigose pasitarimas, aptariant aktualius klausimus įtraukties plėtros srityje.

Susitikimo metu buvo aptarti artimiausi planai, susiję su įtraukties plėtojimu Vilniaus r. švietimo įstaigose. Nutarta pasiūlyti Vilniaus r. savivaldybės mokyklų metodinei tarybai organizuoti metodinę praktinę konferenciją, kurios metu būtų pasidalinta procesais, susijusiais su įtraukties principo įgyvendinimu Vilniaus r. savivaldybės švietimo įstaigose.