Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projekto „Streso valdymas ir suicido rizikos prevencija“ baigiamoji konferencija

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba pagal Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektą „Streso valdymas ir suicido
rizikos prevencija“ 2022 m. gruodžio 28 dieną organizavo Vilniaus rajono mokyklų mokytojams, švietimo
pagalbos specialistams baigiamąją tarptautinę mokslinę – praktinę konferenciją.
Konferencijoje įžanginį žodį tarė Vilniaus r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyresnioji
specialistė Violeta Purpurovič ir Vilniaus rajono centrinės poliklinikos bendruomenės sveikatos tarybos
narys, infekcinės kontrolės gydytojas Mečislovas Barkus. Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės
tarnybos direktorius Roman Juchnevič, sveikindamas konferencijos dalyvius pabrėžė įgyvendinto projekto
svarbą Vilniaus rajono švietimo įstaigoms bei padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie projekto veiklų
realizavimo, pasidžiaugė šio projekto sėkme. Projekto tikslas buvo vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės
ugdymo įstaigų mokinių savižudybių prevenciją, stiprinant jų atsparumą stresui ir mažinant emocinę
įtampą, ugdant gebėjimą atsipalaiduoti šiuolaikinių neurotechnologijų Biofeedback (biologinio grįžtamojo
ryšio) bei VR (virtualios realybės) įrangos pagalba. Projekto veiklose dalyvavo 10 Vilniaus r. savivaldybės
mokyklų. Siekiant projekto tikslo buvo atlikti tyrimai ir įvertintas patiriamo mokyklose streso bei emocinės
įtampos lygis. Pasirinktų mokyklų specialistai buvo apmokyti dirbti Biofeedback ir VR metodais bei aprūpinti
šiuolaikine įranga. Mokyklų bendruomenei (mokiniams ir mokyklų darbuotojams) organizuoti streso
valdymo mokymai bei konsultacijos. Parengta metodinė medžiaga streso valdymo ir emocinės įtampos
mažinimo tema.
Baigiamosios konferencijos metu su dalyviais buvo pasidalinta gerosiomis praktikomis apie sėkmingai
įgyvendintas projekto veiklas mokyklose. Atlikto mokinių savijautos, patiriamos emocinės įtampos tyrimo
rezultatus konferencijoje pristatė Vilniaus r. PPT psichologės Agnieška Ragucka ir Agnessa Ogar. Vilniaus r.
Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo gimnazijos Nijolė Butkienė pristatė pranešimą tema
„Savižudybės prevencija mokykloje: drąsa parodyti pažeidžiamumą“ ir supažindino su pravestų užsiėmimų
mokiniams patirtais iššūkiais ir sėkmėmis. Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos psichologo
asistentas Dominik Petrovič pasidalino atlikto tyrimo rezultatais apie asmenybės bruožų ir biologinio
grįžtamojo ryšio įtaką mokinių savireguliuotam mokymuisi. Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės
tarnybos psichologė Olga Bartkevič pristatė teorinius aspektus apie nervo klajoklio stimuliaciją ir praktikas,
kurios padeda įveikti stresą. Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos psichologė,
hipoterapijos instruktorė Dalia Žičkienė pasidalino gerosiomis praktikomis apie gyvūnų asistuojamą terapiją
ir kuo vaikams ji gali padėti. Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos psichologė, įsisąmoninimu grįstų
intervencijų mokytoja Diana Karsokienė visus konferencijos dalyvius pakvietė įsitraukti į praktikumą
išbandant praktinius žaidimus, padedančius „būti čia ir dabar“ arba sugrįžti į „čia ir dabar“ būseną.
Konferencijos dalyviams apie Biofeedback (biologinio grįžtamojo ryšio) taikymą empatijos ugdyme ir VR
(virtualios realybės akiniai) magijos veiksmingumą nuotoliniu būdu pasidalino pranešėjai, svečiai iš Lenkijos,
Neurostimuliacinių AudioStrobe ir psichointeraktyvių VERIM biologinio grįžtamojo ryšio sistemų kūrėjas
Andžej Andamon Slawinski ir darbo su VR programomis ekspertai, įmonės Unicorn VR World steigėjai
psichologas Wojciech Kreft i VR programuotojas Jakub Kreft.
Dirbant Biofeedback metodu asmenys yra mokomi savireguliacijos, atsižvelgiant į kūno fiziologinius
pokyčius. Specialios įrangos ir prie žmogaus kūno prijungtų jutiklių pagalba yra fiksuojami fiziologiniai
parametrai bei vaizduojami kompiuterio ekrane patrauklaus žaidimo pavidalu. Keičiantis asmens
psichologinei būsenai kinta veiksmas kompiuteriniame žaidime realiu laiku „čia ir dabar“ principu. Svarbu,
kad Biofeedback metodas yra objektyvus, patikrintas praktikoje, modernus ir patrauklus, objektyviai parodo

mūsų vegetacinės nervų sistemos aktyvumą, taikomas streso reakcijų kontrolei, taip pat žmogaus
sužadinimo lygio reguliavimui.
Konferencijos dalyviams buvo netikėtas atradimas tai, kad VR programas galima taikyti terapijoje, dirbant
su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Pranešimo metu ne kartą buvo pabrėžta apie VR
terapijos naudojimą, kuri leidžia saugiai „pasinerti“ į virtualų skaitmeninį pasaulį, kuriame vaikai gali įveikti
įvairius iššūkius ir vykdyti užduotis, mokytis bendravimo, lavinti socialines ir emocines kompetencijas,
mokytis atlikti atsipalaiduojančius ir relaksacinius pratimus jiems patrauklia ir smagia žaidybine forma.
Tikimasi, kad Vilniaus rajono psichologai taps vienais iš pirmųjų specialistų Lietuvoje, kurie aktyviai taikys ir
Biofeedback įranga ir VR akinius savo praktikoje, efektyviai prisidės prie Vilniaus rajone besiugdančių vaikų
psichinės gerovės ir geresnio funkcionavimo šiuolaikiniame pasaulyje.
Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba