Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos vizitas „Centre médico psychologique, périnatalité et petite enfance“ (Prancūzijos medicininiame psichologiniame centre)

Besirūpindama Vilniaus rajono gyventojų gerove, Vilniaus rajono savivaldybės administracija vykdo įvairias veiklas, stengiasi didinti psichosocialinių paslaugų prieinamumą bei gerinti gyventojų aptarnavimo kokybę. Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba dalyvauja 10.1.3-ESFA-R-920 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo savivaldybėse projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje“. Viena iš šio projekto suplanuotų veiklų buvo vizitas Prancūzijos medicininiame psichologiniame centre „Centre médico psychologique, périnatalité et petite enfance“, kadangi ši įstaiga panašiai, kaip ir Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, dirba su daugiakalbiais vaikais ir turi gerai organizuotą klientų aptarnavimo bei santykių su klientais valdymo procesą.

Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai 2018 m. gruodžio 10 dieną susitiko su medicininio psichologinio centro specialistais – direktore, vaikų psichiatrais, logopedais, psichologais – psichoterapeutais, motorines kūno funkcijas lavinančiu specialistu, slaugytoja. Taip pat vyko susitikimas su tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistu – tarpininku tarp medicinos centro, šeimos ir mokyklos specialistų.

                      Susitikimų metu buvo dalijamasi patirtimi apie paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesą: kaip klientas patenka į centrą, kas jį nukreipia, kokiais atvejais, kaip jis užrašomas į eilę dėl konsultacijos, problemos ir pagalbos poreikio nustatymo, psichologinės, socialinės, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo; mokyklų, centro ir šeimų bendradarbiavimą dėl pagalbos organizavimo ir teikimo vaikams bei paaugliams.

                      Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai nagrinėjo dokumentaciją, pildomą tarpinstitucinio bendradarbiavimo susitikimų metu, taip pat dokumentus, pildomus rašant išvadą apie vaiko sutrikimus arba nustatomą pagalbos poreikį vaikui, kai sutrikimai vaikui nėra diagnozuojami, bet vaikui kyla problemų mokykloje. Susitikimo metu buvo aptarti panašumai ir skirtumai tarp Lietuvos ir Prancūzijos specialistų pagalbos teikimo modelių.

Norime padėkoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai už suteiktą galimybę pasisemti žinių ir patirties užsienio valstybėje. Stengsimės pasinaudoti įgyta patirtimi, gerinant klientų aptarnavimo kokybę bei pedagoginių psichologinių paslaugų prieinamumą ir veiksmingumą Vilniaus rajone.

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba