Švietimo įstaigų bendruomenės psichinės sveikatos stiprinimas

Maloniai kviečiame visus švietimo įstaigų bendruomenių narius: švietimo įstaigų vadovus, jų pavaduotojus, pedagogus, pagalbos specialistus, tėvus bei kitus asmenis, siekiančius pagilinti žinias švietimo įstaigų bendruomenės psichinės sveikatos stiprinimo srityje dalyvauti

respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje

,,Švietimo įstaigų bendruomenės psichinės sveikatos stiprinimas“.

Konferencija vyks 2018 m. gruodžio 4 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Rinktinės g. 50, Vilnius).

KONFERENCIJOS PROGRAMA

KVIETIMAS DALYVIAMS Į KONFERENCIJĄ

PRANEŠIMŲ ANOTACIJOS